PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Przestrzeń miejska stanowi jedną z największych jego wartości, a zarazem wyzwań w procesie rozwoju gospodarczego oraz budowy wizerunku miejsca. Przestrzeń miasta jest ważna zarówno z punktu widzenia przemysłu turystycznego, jakości życia oraz oceny atrakcyjności oferty inwestycyjnej.

INSPIRACJE I FILOZOFIA

90-letnia już Gdynia - „miasto z morza i marzeń” jest bez wątpienia świadectwem nowoczesnej polskiej myśli planistycznej okresu II RP. Dzisiaj jak większość miast w Polsce Gdynia przechodzi dynamiczne zmiany i przeobrażenia, w tym stojąc przed wizją zagospodarowania, rewaloryzacji, ogromnych terenów poprzemysłowych (m.in. tereny poportowe, infrastruktury transportu kolejowego) oraz rewitalizacji niektórych dzielnic mieszkaniowych czy terenów rekreacyjnych.

Koncepcja działania

 • Współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, szczególnie w obszarze definiowania przestrzeni na cele rekreacyjne, wypoczynkowe  i kulturalne (inwestycje turystyczne, tereny otwartej rekreacji, sportu, aktywności kulturalnej) oraz ogólnej wizji budowania miasta przyjaznego mieszkańcom oraz atrakcyjnego dla turystów i artystów.
 • Udział w pracach zespołów projektowych, dot. koncepcji przekształceń tzw. terenów „problemowych miasta”, w tym zagrożonych degradacją materialną i społeczną
 • Budowanie reputacji miasta Gdyni w obszarze myśli planistycznej oraz  aktywnych, nowoczesnych procesów zmian w przestrzeni miejskiej, w tym jako miejsca atrakcyjnych przestrzeni, dla życia, wypoczynku, prowadzenia biznesu i sprzyjających aktywności kulturalnej
 • Generowanie propozycji – idei w zakresie działań typu katalizatory miejsca oraz akupunktura przestrzeni problemowych miasta

Przykładowe PROJEKTY

 • Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni: 
  • Panele „Przestrzeń miejska”, z udziałem wybitnych urbanistów,  architektów z Polski oraz gości zagranicznych.
   • w edycji 2009 r. wystąpili m.in.  Pan Henning Thomsen ze słynnej duńskiej firmy Gehl Architects z prezentacją "Places for People" oraz David Karásek - jeden z najważniejszych czeskich designerów (meble miejskie), wspólnie z Radkiem Hegmonem główny projektant i współzałożyciel firmy mmcité a.s. 
   • w edycji 2010 r. jednym z zaproszonych gości był Jason Prior, wybitny brytyjski urbanista, szef londyńskiego biura urbanistycznego globalnej firmy AECOM; prowadził m.in. projekty zagospodarowania terenów olimpijskich na olimpiadę w Londynie w roku 2012; projekty zagospodarowania nabrzeży w miastach Blackpool, Liverpool i wielu innych.
  • W ramach obu Paneli przeprowadzono dyskusje panelowe, moderowane przez dr Michała Stangela
 • Weekend Architektury w Gdyni - przygotowanie i realizacja (na zlecenie miasta Gdyni) jedenastu edycji wydarzenia w latach 2011-2021,  w tym:
  • cyklu Archi Prelekcji (ponad 100 wystąpień, prelekcji i wykładów z udziałem znakomitych polskich i europejskich architektów, urbanistów oraz ekspertów w zakresie architektury i przestrzeni miejskiej),
  • przeglądu Archi Film (ponad 50 pokazów filmowych)
  • warsztatów poświęconych problematyce przestrzeni miejskiej
  • spacerów tematycznych (trasami architektury modernistycznej oraz architektury współczesnej Gdyni - kilka tysięcy uczestników w ciągu roku)

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH OBSZARU PRZESTRZEŃ MIEJSKA:

 • Organizacja spotkań typu warsztaty problemowo – koncepcyjne, z udziałem m.in. urbanistów, architektów i ekspertów marketingu miejsc z Gdyni, Polski i Europy.
 • Autorskie projekty koncepcji i prekoncepcji dot. wybranych obszarów miasta, w tym ważnych dla budowania wizerunku ­– stref prestiżu, atrakcji i wyróżników miejsca tzw. landmarków turystycznych.
 • Strategie marketingu miejsc i przestrzeni miejskich - realizowane w oparciu o partycypacje i konsultacje z Partnerami projektów, a także konsultacje społeczne. Strategie brandingowe, wizerunkowe, programów działań marketingu.
 • Programy zespolone w ramach strategii – propozycje wiązki działań zintegrowanych w zakresie podnoszenia walorów estetycznych i wizerunkowych przestrzeni istotnych dla rozwoju produktu turystyki kulturowej miejskiej.
 • Organizacja wydarzeń o charakterze popularyzatorskim oraz konferencji tematycznych, wiedzowych koncentrujących się na tematyce przestrzeni miejskiej, architekturze i estetyce miasta, aktywizacji i partycypacji społecznej, przykładowo:
  • konferencje, panele dyskusyjne, warsztaty np. w ramach oficjalnych wydarzeń konferencyjnych na terenie Gdyni i Trójmiasta
  • "Weekend Architektury w Gdyni" (od 2011 r.) - prelekcje gości specjalnych, pokazy filmów, spacery architektoniczne, wystawy tematyczne, wydarzenia specjalne
  • Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu, współpracy z NGO-sami, PPNT, w ramach "Weekendu Architektury"