Wydarzenia - kalendarium

19.11.2008 - uchwała Rady Miasta w sprawie utworzenia Spółki o nazwie Agencja Rozwoju Gdyni

09.01.2009 - ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Spółki

02.02.2009  - powołanie  Prezesa Zarządu Spółki

luty-marzec 2009 - rejestracja Agencji w KRS, US, ZUS. Organizacja działalności Spółki

01.04.2009 - zatrudnienie pierwszego pracownika. Rozpoczęcie działalności merytorycznej

09.04.2009

Rozpoczynamy przygotowania do IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni

Agencja Rozwoju Gdyni została współorganizatorem tegorocznej edycji Międzynarodowego  Forum Gospodarczego w Gdyni. Liderem Panelu "Turystyka" będzie po raz kolejny Anna Somorowska - Prezes Agencji Rozwoju Gdyni, Spółka będzie także odpowiadała za koordynację prac zespołu liderów paneli IX MFG oraz koncepcję merytoryczną i promocyjną IX MFG w Gdyni.

www.forum.gdynia.pl

15.04.2009

Nowoczesne technologie marketingu miejsc

Z inicjatywy Agencji Rozwoju Gdyni, wspólnie z dyrektor Departamentu Turystyki UM woj. pomorskiego, Panią Martą Chełkowską, spotkaliśmy się z niemieckim koncernem AVS (IRS) , wiodącą technologicznie instytucją europejską w obszarze rozwiązań kart turystycznych oraz badań marketingu terytorialnego.
Rozmowy były bardzo konkretne, dotyczyły możliwości  systemowego wdrożenia projektów badawczych, (w tym mystery check), zaawansowanych technologii kart turystycznych (regionu, subregionów, produktów pasmowych, miejskich) oraz oferty szkoleniowej dla Gdyni i Pomorza.

20.04.2009

Liderzy IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego spotykali się w siedzibie Intermarine

Ważnym elementem budowania koncepcji Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni, są tradycyjnie spotkania liderów Paneli oraz przedstawicieli zespołu ds. IX MFG w Gdyni (z Miasta i Agencji). Pierwsze spotkanie w siedzibie gdyńskiej firmy Intermarine, gdzie m.in. liderzy Paneli "Gospodarka Morska" i "Turystyka" zaprezentowali ich tegoroczną koncepcję merytoryczną oraz propozycje wiodących prelegentów i tematów wykładów i prezentacji. W imieniu lidera Pana dr Michała Stangela zaprezentowaliśmy także koncepcję panelu "Przestrzeń miast".
Na spotkaniu ustalono także możliwości i formę współpracy z głównym organizatorem spotkań biznesowych podczas Forum "Wspólna Kaczka".
www.forum.gdynia.pl

22.04.2009

Chcemy współpracować z Zabrzem

Po raz pierwszy gościliśmy w Agencji W-ce Prezydenta Zabrza Pana B. Lewandowskiego w celu omówienia propozycji Zabrza w zakresie zawarcia umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Gdyni  dot. m.in. wymiany młodzieży , składania wniosków UE oraz współpracy min. w zakresie projektów wizerunkowych miast, w tym promocji architektury modernizmu Gdyni w obu miastach.

24.04.2009

Spotkanie z  telewizją  EUROSPORT w celu omówienia możliwości przyciągnięcia do Gdyni imprez własnych Eurosportu. Celem Agencji jest podjecie współpracy w zakresie promowania Gdyni jako  wyjątkowego miejsca dla eventów sportowych. W tym zakresie Agencja zamierza ściśle współpracować z GOSiRem oraz Halą Sportowo- Widowiskową "Gdynia" a także Adventure Park "Kolibki"

27.04.2009

Prezentacja pomysłu promocji miasta -  koncepcji pt. "inwazja Gdyni na Warszawę"

Agencja Rozwoju Gdyni przedstawiła Miastu koncepcje wsparcia działań promocyjnych Gdyni, poprzez organizację konferencji w Centrum prasowym PAP połączonych z wydarzeniami towarzyszącymi, w tym prezentacją Live Cooking (pod marką Szlaku Kulinarnego),  koncertami oraz eventami sportowymi Gdyni w Warszawie.
Na spotkaniu uzgodniono rozpoczęcie wspólnych prac z Miastem dot. organizacji konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej, w tym promocji 12 największych imprez kulturalnych i sportowych w sezonie letnim, z których 9 znajdzie się na billboardach kampanii Gdyni w dużych miastach Polski pt. "Wiejjj do Gdyni".

28.04.2009

Wymiana doświadczeń i kooperacja Agencji Rozwoju Gdyni z Lubelską Fundacją Kultury

Nasze spotkanie z Lubelską Fundacją Kultury dotyczyło współpracy w zakresie wykorzystania środków UE na rzecz budowy klastra kultury w Gdyni oraz rewitalizacji zabytków modernizmu. Uzgodniliśmy wolę podpisania listu intencyjnego o współpracy oraz przygotowanie wspólnej oferty szkoleń w zakresie marketingu, zarządzania i strategii budowania klastrów kultury.
Lubelska Fundacja Kultury zbudowała i zarządza z dużym sukcesem jedynym do tej pory klasterem kultury w Polsce.

04.05.2009

Gdyński Biznes Plan

Prezes Agencji Pani Anna Somorowska została zaproszona do komisji oceniającej projekty w tegorocznej edycji Gdyński Biznes Plan. Kolejne spotkanie i prezentacje projektów miały miejsce 4 maja, w Urzędzie Miasta Gdyni. Warto podkreślić, że tegoroczny poziom zgłaszanych projektów należy do najwyższych w historii. Dobry pomysł, idea - okazuje się być znakomitą receptą na kryzys. 
www.gdynskibiznesplan.pl

05.05.2009

Fundacja Klubu Szefów Kuchni wesprze promocję gdyńskiego "Szlaku Kulinarnego"

Spotkaliśmy się z Fundacją Klubu Szefów Kuchni w celu uzgodnienia możliwości wspólnego budowania i rozwoju inicjatyw promujących wyróżniki i projekty "kulinarnej Gdyni", w tym projekt "Szlak Kulinarny Centrum Gdyni".
Wspólnie z najbardziej prestiżową organizacja kucharzy w Polsce zamierzamy rozwijać projekty komplementarne do szlaku m.in. szkolenia, promocje poprzez eventy, budowę systemu jakości dla obiektów gastronomiczno-hotelarskich w Gdyni.

08.05.2009

Droga do strategicznego partnerstwa z Polską Izbą Turystyki

Spotkanie prezes Anny Somorowskiej z Sekretarzem Generalnym Polskiej Izby Turystyki dotyczyło ustalenia  obszarów współdziałania i współpracy w konkretnych projektach przygotowywanych przez naszą Agencję.
Omawiane były m.in. kwestie dot. wspólnych projektów składanych do UE (POKL) oraz uczestnictwa PIT - jako patrona honorowego IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni. Współdziałanie z Polską Izbą Turystyki, przy określonych projektach, traktujemy jako ważny element budowania stałego, strategicznego partnerstwa z najważniejszą organizacją reprezentującą podmioty branży turystycznej w Polsce.

11.05.2009

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni - rozpoczynamy prace nad wdrażaniem szlaku

Podpisaliśmy z miastem umowę dotyczącą prac nad wdrażaniem "Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni". W ramach umowy zostanie zbudowana strona internetowa promująca szlak oraz wyróżniki kulinarne miasta. Powstaną także zaktualizowane wersję folderów, map szlaku oraz wersję angielskie i niemieckie broszury.
Zaplanowano także wiele działań mających ożywić promocje i marketing szlaku, w tym koncepcję imprezy wiodącej szlaku, określenie opcji efektywnego oznakowania szlaku w mieście oraz dystrybucji materiałów promocyjnych o szlaku.

13-15.05.2009

Spotkania zespołu ds. Przygotowania do konferencji i eventów w Warszawiie

Trwają intensywne przygotowania do konferencji promocyjnej Gdyni w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. Wspólnie z miastem, przygotowujemy i ustalamy szczegóły prezentacji (12 wybranych wydarzeń) oraz imprez i wydarzeń towarzyszących (m.in. live cooking - Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni, koncerty Przemka Dyakowskiego z DJ-jem Krzysztofem Czopem, pokazowy mecz koszykówki Lotosu PKO BP Gdynia z reprezentacją Polski do lat 20 z konkursami dla publiczności oraz występ zespołu szantowego).
Konferencja jest elementem kampanii promocyjnej Pt "Wiejjj do Gdyni".

18.05.2009

"Inwazja Gdyni na Warszawę" - konferencja Gdyni w PAP oraz eventy towarzyszące

"Od idei do wdrożenia" - czyli konferencja Gdyni w centrum prasowym PAP stała się faktem podobnie jak towarzyszące konferencji venty kulturalne i sportowe. Wspólnym wysiłkiem m.in. z Biurem Prasowym Miasta, Wydziałem Kultury, referatem ds. promocji, udało nam się zorganizować konferencję , w której uczestniczyło ponad 120 dziennikarzy oraz 7 ekip stacji radiowych i telewizyjnych. Szczegóły wydarzenia na stronie www.gdynia.pl. Szczegółowe sprawozdanie z wydarzenia już wkrótce.
zobacz www.gdynia.pl
oraz www.pap.pl

19.05.2009

Współpraca partnerska ARG z PAIiIZ

Wizyta w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w tym spotkanie prezesem Sławomirem Majmanem dot. podjęcia współpracy w obszarach promocji gospodarczej (np. MFG) oraz możliwości realizacji wspólnych projektów UE,

19.05.2009

Stała współpraca z PAP

podjęcie rozmów o współpracy z PAP, z Panią w-ce prezes Adą Kostecką, dot. promowania miasta Gdyni, poprzez Centrum Prasowe oraz PAP Biznes. Ponadto Agencję bardzo interesowała możliwość udziału w rozwoju platformy SIT (Systemu Informacji Turystycznej). Dyskutowano o możliwości podpisania umowy partnerskiej, w tym obszarze.

22.05.2009

Projekty unijne

Agencja opracowała 3 projekty dotyczące programów finansowanych ze śr.UE.
W ramach programu POKL dz.6.2 oraz 8.1.1 składane będą w czerwcu wspólnie z Fundacją Gospodarcza i Polską Izba Turystyki projekty szkoleniowe dla branży turystycznej oraz przedsiębiorców i studentów. Trwają uzgodnienia w sprawie podpisania umów partnerskich.

25.05.2009

Klaster dla Gdyni

Prezes Zarządu Anna Somorowska spotkała się z dr Kristoferem Erlandssonem. Spotkanie dotyczyło projektu Agencji w zakresie finansowania clasterigu dla Gdyni.

27.05.2009

Wspólny rozwój turystyki

Spotkanie ze Stowarzyszeniem "Turystyczna Gdynia"  Omówienie planu wspólnych działań w 2009 roku. Organizacje zamierzają wspólnie promować i rozwijać turystykę w Gdyni. W spotkaniu udział wzięli Prezes Stowarzyszenia Wojciech Antoszkiewicz oraz Wiceprezes Kapitan Pan Bogdan Kwiatkowski.
Trwają prace nad inwentaryzacją zasobów "Szlaku Kulinarnego-Centrum Gdyni"

28.05.2009

Współpraca z Fundacją Gospodarczą

Spotkanie Prezesa Zarządu Agencji z Panią Prezes Irena Muszkiewicz-Herok, prezesem Fundacji Gospodarczej w Gdyni w zakresie realizacji wspólnych projektów w 2009 roku ( szkoleń oraz projektów UE)