<< wróć

PARTNERSTWO DLA TURYSTYKI

Naszym dążeniem jest przeobrażenie Gdyni w całoroczne, popularne miejsce przyjazdów turystycznych tzw. city breaks’, w tym z wykorzystaniem atutów położenia, oferty kulturalnej, sportowej oraz szeroko pojętego przemysłu kreacji i usług okołoturystycznych.

Naszym celem jest zbudowanie aktywnego partnerstwa w obszarze produktu turystycznego miasta Gdyni – na linii lokalna i regionalna branża turystyczna – Miasto – organizacje pożytku publicznego – jednostki i zakłady budżetowe miasta (Gdynia Centrum Sportu, Biuro Planowania Przestrzennego, Gdyńskie Centrum Innowacji, ZDiZ, ZKM) – instytucje kultury (Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, Centrum Kultury Gdynia, Teatr Miejski).

Spółka stara się zdobyć pozycję, konkurencyjnego, przygotowanego merytorycznie i technicznie, podmiotu wdrażającego projekty strategiczne w obszarze budowania produktu turystycznego miasta Gdyni.

NASZE KOMPETENCJE, W OBSZARZE „PARTNERSTWO DLA TURYSTYKI”

 • Zespół doświadczonych konsultantów i ekspertów, menadżerów projektów w obszarze turystyki, marketingu miejsc, organizacji wydarzeń. 
 • Wiedza dot. strategicznych aspektów rozwoju turystyki w Gdyni.
 • Współdziałanie z miastem i regionem, w tym kluczowymi organizacjami lokalnymi i regionalnymi.
 • Budowanie wizerunku miasta m.in. poprzez aktywne relacje i kontakty z kluczowymi instytucjami i organizacjami tego sektora na Pomorzu, w Polsce oraz we współpracy z organizacjami regionalnymi i krajowymi, także na obszarze Europy
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji z mediami przemysłu czasu wolnego.
 • Aktywne działania w obszarze przemysłu spotkań - w tym polegające na wspieraniu miasta, regionu oraz lokalnych liderów,  w akwizycji prestiżowych wydarzeń, w tym konferencji, festiwali kulturalnych oraz dużych zawodów sportowych. 
 • Prowadzenia analiz i badań marketingowych, w tym w aspekcie oferty i produktów turystycznych miasta oraz oceny wizerunku marki produktów flagowych turystyki miejskiej

LOKALNI I REGIONALNI PARTNERZY:

 • Urząd Miasta Gdyni, w tym referat ds. turystyki
 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • GOSiR oraz Centrum Informacji Turystycznej
 • PTTK o. Morski Gdynia
 • Muzeum Miasta Gdyni
 • Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz statek muzeum ORP Błyskawica
 • Muzeum Emigracji (w budowie)
 • Centrum Nauki Experyment
 • Akwarium Gdyńskie (Morski Instytut Rybacki)
 • Mini Muzeum "Bankowiec"
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
 • Muzeum Morskie (oddział statki - muzea - „Dar Pomorza”)
 • Żegluga Gdańska - rejsy turystyczne po porcie morskim Gdynia
 • Kolibki Adventure Park
 • operator turystyki morskiej RIBY.PL
 • GOSIR Gdynia
 • Akademia Morska
 • Hotele oraz gestorzy indywidualni bazy turystycznej miasta
 • "Arena Gdynia"
 • przewoźnicy morscy, w tym "Stena LINE"

PROJEKTY I DZIAŁANIA:

 • Organizacja Panelów Przemysłów Czasu Wolnego w IX, X, XI i XII edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni (2009-2012)
 • Szlak Kulinarny Centrum Gdyni (opracowanie, wdrożenie oraz zarządzanie produktem) 
 • Szlak Legendy Morskiej Gdyni (opracowanie, wdrożenie oraz zarządzanie produktem)
 • Gdyński Szlak Modernizmu (opracowanie, wdrożenie oraz zarządzanie projektem)
 • Turystyka medyczna i morska - konferencja międzynarodowa w Gdyni w ramach projektu SB Professionals
 • Konferencje wiedzowo-promocyjne - uczestnictwo, organizacja, prowadzenie wykładów i prezentacji, (w tym Światowy Dzień Turystyki w Gdyni, wspólnie Polską Organizacją Turystyczną, miastem Gdynia, organizacja koncepcji stoisk targowych)
 • Konferencje prasowe promujące sezon turystyczny (m.in. w siedzibie PAP w Warszawie, Pałacu Wilanowskim w Warszawie, "morska" konferencja w Gdyni)
 • Otwarcie nowego Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku
 • Pakiety turystyczne Gdynia, Trójmiasto, Gdynia - Pomorze (koncepcje, inspirowanie lokalnej branży)
 • Współpraca w zakresie promocji turystyki na obszarze metropolitarnym NORDA