Promocja turystyczna Wejherowa

Agencja Rozwoju Gdyni realizuje projekt wsparcia wizerunkowego atrakcji, produktów oraz oferty turystycznej i kulturalnej Miasta Wejherowa. Działania wynikają z wieloletnich kontaktów oraz współpracy obu miast, w tym m.in. w ramach projektu NORDA "Północny biegu wzrostu", promocji dziedzictwa kulinarnego Kaszub Północnych (Szlak Kulinarny Centrum Gdyni, Miejskie Hale Targowe), współpracy przy letniej promocji turystyczno-kulturalnej obu gmin; merytorycznej i wizerunkowej współpracy w zakresie architektury modernizmu międzywojennego Gdyni i Wejherowa. 

Wśród działań podejmowanych aktualnie przez Agencję można wymienić:

  • organizacja cyklicznych Foto-spacerów architektoniczno-miejskich w Wejherowie dla twórców fotografii, w tym po obiektach modernistycznych
  • organizacja konkursów fotograficznych, podkreślających krzyżowo potencjał architektoniczny Gdyni i Wejherowa.   
  • promocja krzyżowa w ramach Gdyńskiego Szlaku Modernizmu oraz Szlaku Modernizmu Wejherowa (FB)
  • opracowanie oraz publikacja artykułów o atrakcjach oraz ofercie turystycznej Wejherowa (magazyny IKS, "Kurier Morski", profile i strony internetowe).  
  • akcje w zakresie wsparcia komunikacji oraz informacji marketingowej - w tym kalendarza wydarzeń kulturalno-muzycznych w Wejherowie informacje na terenie Gdyni). 

 

 

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
Gdyńskie Firmy Rodzinne
Gdyński Szlak Modernizmu
Promocja turystyczna Wejherowa
Legenda Morska Gdyni
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia
Miejskie Hale Targowe
KreoGdynia