Miejskie Hale Targowe

 

Miejskie Hale Targowe w Gdyni

Projekt ma na celu wzmacnianie wizerunkowe, promocję Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Hali Łukowej, Hali Rybnej, Placu Targowego, w tym sylwetek kupców, towarów sprzedawanych na hali, a także architektury hal. Wielu badaczy i ekspertów architektury międzywojennej, zgodnie uważa obiekt gdyńskich hal za jeden z najlepszych przykładów realizacji w nurcie konstruktywizmu, prawdziwą perłę polskiej architektury modernizmu międzywojennego.

Obejmuje działania o charakterze bieżącym: spotkania z przedstawicielami UM oraz administracją Hal Targowych, bieżące kontakty z kupcami oraz klientami Hal Targowych, wywiady z kupcami, prezentację stoisk oraz aktualizację strony internetowej oraz mediów społecznościowych Hal Targowych.

Główne wydarzenia projektu:

 

 1. Organizacja "Dni Kreatywnych" (4 razy w roku) - autorskich warsztatów  kreatywnych związanych z kulturą, dizajnem, modą, sztuką, zdrowym stylem życia oraz  podkreślającymi rolę hal i sprzedawców na hali
 2. Święto Hal Targowych - festiwal aktywizujący zarówno kupców, mieszkańców, jak i turystów, wydarzenie przypominające historię Hal, a także zapraszające nowe osoby do jej poznania, zaś miłośników hal do wspólnego z kupcami świętowania m.in. występu muzyczne, scenki rekonstrukcji historycznej, warsztaty edukacyjne, wystawy, gry i kreatywne wydarzenia.   
 3. Konkurs fotograficzny „Zakupy z ludzką twarzą” oraz wystawa pokonkursowa: celem konkursu jest kreatywna realizacja tematu "Zakupy z ludzką twarzą na Halach Targowych w Gdyni", w tym prac prezentujących architekturę, wydarzenia na hali oraz postacie i ich emocje.
 4. Muzeum Kameralne - koordynacja, organizacja i prowadzenie działań wokół wystaw - box-ów gdzie zorganizowano wystawy Muzeum Kameralnego - vel. Muzeum Zakupów Sentymentalnych

ponadto wiele innych propozycji i aktywności:

 • spotkania rzemieślniczo – hobbystyczne
 • konkursy fotograficzne
 • wydarzenia kulinarne
 • spacery poznawczo- sentymentalne

Prowadzenie działań promocyjnych na Hal Targowych: udział w konferencjach, kontakt z mediami, informowanie o wydarzeniach, promocja Hal Targowych poprzez wykonywanie gadżetów promujących Hale Targowe.

 

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
Gdyńskie Firmy Rodzinne
Gdyński Szlak Modernizmu
Promocja turystyczna Wejherowa
Legenda Morska Gdyni
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia
Miejskie Hale Targowe
KreoGdynia

GŁÓWNE CECHY Projektu

 • Podkreślanie aspektu ludzkiego - humanistyczny wymiar miejsca -  w tym sylwetki sprzedawców, kupców, rzemieślników - osób, rodzin i mieszkańców Gdyni związanych z halami - hasło "Zakupy z ludzką twarzą" 
 • Otwartość na współpracę m.in. z NGO-sami, sektorem turystyki, animatorami kultury, szkołami (stow. Hallo Kultura, nagrywanie programów, filmów przez TV, vlogerów, prowadzenie i przyjmowanie wycieczek szkolnych i turystycznych, hale jak miejsca organizacji spektakli, gier miejskich, spacerów. 
 • Inkluzywność - założenie obejmowania projektem wszystkich kupców, rzemieślników, dostawców związanych z Halami
 • Perła modernizmu - konstruktywizmu - podkreślanie i uwypuklanie walorów architektonicznych obiektu (perły Gdyńskiego Szlaku Modernizmu) 
 • Kreatywna aktywizacja kupców oraz mieszkańców - m.in. fotograficzne portretowanie "życia na Halach"
 • Edukacja kulinarna - spacery, pokazy kulinarne, warsztaty oraz toury połączone z edukacją społeczną i kulinarną, historyczną
 • Angażowanie - projekt angażuje szerokie spektrum grup społecznych, a także profesjonalistów (m.in. warsztaty OSSA, Gdyńskie Centrum Designu, Detal ODNOWA, wystawy i warszaty Excercising of Modernity)