Legenda Morska Gdyni

Projekt "Legenda Morska Gdyni" ma na celu zbudowanie niezbędnego potencjału oraz rozwój zintegrowanego produktu turystyki kulturowej, atrakcyjnego oraz unikalnego w skali kraju. Główne źródło projektu stanowi historia Gdyni i portu, w tym legendarne statki, okręty, postacie; wątek powstania Portu Morskiego, budowy i rozwój miasta, legendarne wydarzenia morskie, w tym zloty żaglowców. Produkt w założeniu, będzie scalał i wspierał marketing aktualnej oferty turystycznej miasta, w tym prywatnych operatorów, szczególnie związanych z turystyką morską, wodną oraz edukacyjno-rodzinną. 

 • Kreacja morska na szlaku - opracowanie unikalnych koncepcji kreatywnych - koncepcja "Festiwalu Morskiego", Ilustrowany wakacyjny "Kurier Morski", konkursy, katalog "Prezenty Morskie" Gdyni, foto tour "Panoramy Morskie", cykl badań źródeł projektu "Korzenie Morskie Gdyni"
 • Integracja Partnerów projektu - w tym instytucje kultury, uczelnie wyższe, sektor HoReCa, przewodnicy turystyczni, operatorzy podmiotów turystyki wodnej, aktywnej, przewoźnicy morscy.
 • Agencja Rozwoju Gdyni realizuje w latach 2012-2013 opracowany na zlecenie gminy miasta Gdyni, program rozwoju produktu (opracowany w 2010 r.). 
 • Fotoreportaż Morski - cykl publikacji promujących ofertę turystyczną, w tym rejsy, wycieczki morskie statkami, jachtami, rajdy morskie RIB-em, przygoda z nurkowaniem, ABC Żeglarskie, "spacery morskie", atrakcje morskie
 • "Nowe trasy morskie" w Gdyni - m.in. odkrywanie "Morskiego Grabówka", "Morskie Oksywie"

 

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
Gdyński Szlak Modernizmu
KreoGdynia
Legenda Morska Gdyni
Akademia Marki Miejsc
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia

 

Kamienie milowe budowy produkty markowego:

 • opracowanie trasy Szlaku - Legendy Morskiej Gdyni, po obszarze Śródmieścia oraz Porcie Morskim
 • wodowanie projektu - m.in. konferencja prasowa, spacery dla mieszkańców, dziennikarzy, turystów
 • 2013 r, współudział w dużych wydarzeniach wizerunkowych  - Dzień Morski Gdyni, Święto Morza 
 • opracowanie logo oraz Księgi Znaku (we współpracy z Landbrand s.c.)
 • scenariusz oraz realizacja spotu TV oraz radiowego promującego produkt
 • uruchomienie wraz treścią witryny internetowej projektu
 • opracowanie folderu - broszury promocyjnej "Szlak Legendy Morskiej Gdyni"

www.legendamorska.pl

www.facebook.com/legendamorskagdyni