<< wróć

Gdyńskie Firmy Rodzinne

Gdyńskie Firmy Rodzinne

Firmy rodzinne są bardzo ważnym elementem lokalnej przedsiębiorczości. Stanowią znaczącą część wszystkich firm funkcjonujących w Gdyni. To forma rodzinnej działalności, w której niezwykle istotne jest również zakorzenienie w mieście.

Firmy funkcjonują w różnych branżach, a charakteryzuje je lokalna tożsamość. Gdynia postanowiła wesprzeć rodzinnych przedsiębiorców tworząc projekt „Gdyńska Firma Rodzinna”, który od roku 2020 wspiera ich działania i pokazuje historie osób odpowiedzialnych za te firmy.

 

W ramach projektu organizowane są regularne szkolenia z różnych dziedzin, spotkania integracyjne, wystawy z wizerunkami przedstawicieli firm. W roku 2022 również został wydany pierwszy gdyński przewodnik po firmach rodzinnych, który cieszył się bardzo dużą popularnością. Od roku 2020 produkowany jest cykl filmów „Wtorki z Rodzinnymi”, który jest miejską akcją promującą lokalne firmy, które na stałe wpisały się w gdyński krajobraz. W pierwszej odsłonie zaprezentowano 20 gdyńskich firm rodzinnych, a w drugiej – 10 lokalnych przedsiębiorstw. W trzeciej edycji można było poznać historie 12 rodzinnych biznesów.

W ramach czwartej edycji cyklu przygotowano 8 krótkometrażowych filmów. Głównymi bohaterami są lokalni przedsiębiorcy oraz ich rodziny. Dzięki materiałom można poznać kilka pokoleń osób, które na miejsce prowadzenia własnego biznesu już wiele lat temu wybrały Gdynię. Nie brakuje również historii młodych, pierwszo-pokoleniowych firm działających w naszym mieście. Materiały są dostępne na Facebooku Gdyńskich Firm Rodzinnych, na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz gdyńskim kanale YouTube. Projekt realizują Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Agencja Rozwoju Gdyni.

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
Gdyńskie Firmy Rodzinne
Gdyński Szlak Modernizmu
Promocja turystyczna Wejherowa
Legenda Morska Gdyni
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia
Miejskie Hale Targowe
KreoGdynia

Cytaty przedsiębiorców - Partnerów projektu:

Firmy rodzinne stanowią znaczącą część polskiej gospodarki, a zdecydowaną większość w ramach sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Istnieją na polskim rynku od zawsze, ale dopiero przemiany geopolityczne w 1989 roku doprowadziły do ich dynamicznego rozkwitu. Kolejne kryzysy gospodarcze, jakie obejmowały polski rynek, potwierdzały, że firmy rodzinne, mając DNA nastawione na wielopokoleniowe istnienie, lepiej się przystosowują do niekorzystnych warunków. W tym względzie nie sposób nie docenić dużego wsparcia ze strony Urzędu Miasta Gdyni, który realizuje bardzo cenny projekt zrzeszający, wspierający i promujący lokalne firmy rodzinne. To właśnie w jego ramach mamy możliwość regularne się spotykać, wymieniać doświadczenia, czy szkolić. Spotkanie w Hotelu Quadrille jest tego najlepszym przykładem. Oby więcej, oby jak najdłużej – mówi Tomasz Surowiec, prezes zarządu firmy Hermes.

Gdynia wspiera firmy rodzinne na kilka sposobów. Jednym z nich jest organizacja takich wydarzeń, jak to w naszym obiekcie. Spotkania przedstawicieli gdyńskich firm rodzinnych są bardzo ważne. Pomagają nam nawiązywać współprace, kontakty z innymi przedsiębiorcami. Otwierają nas wzajemnie na siebie i jestem przekonana, że dziś powstanie wiele pomysłów na nowe projekty – powiedziała Alicja Czaplińska-Plata, dyrektorka generalna Hotelu Quadrille Relais & Chateaux w Gdyni.