Gdyński Szlak Modernizmu

GDYŃSKI SZLAK MODERNIZMU

Projekt mający na celu promowanie gdyńskiego modernizmu, zbudowanie wizerunku miasta „atrakcyjnej, unikalnej architektury” oraz zwiększający konkurencyjność oferty turystyki kulturowej, w tym weekendowej. Gdyński Szlak Modernizmu pełni także rolę edukacyjną, wiedzową, wpływając na świadomość społeczną w zakresie nurtów architektury międzywojennej II RP oraz przykładów wybitnych realizacji kamienic, willi, budynków biurowych, publicznych oraz architektury industrialnej. Gdynia – nazywana także „białym miastem”, swoją przedwojenną legendę w istotnym stopniu zawdzięcza znakomitej, spójnej architekturze modernistycznej, w tym zabudowie zabytkowego Śródmieścia. Obiekty, projektowane i realizowane głównie przez znakomitych polskich architektów okresu międzywojennego, tworzą wyjątkowy w skali Europy kompleks, którego walory pozwoliły na opracowanie markowego produktu turystyki kulturowej w skali europejskiej.

 • Agencja Rozwoju Gdyni wraz z zespołem konsultantów i ekspertów zewnętrznych, rozpoczęła prace nad rozwojem produktu i marki „Gdyński Szlak Modernizmu". I etap prac zakończył się w 2009 r. opracowaniem koncepcji produktu, propozycji tras oraz wydarzeń aktywizujących markę szlaku.
 • Początek wdrożenia - w 2010 r. rozpoczęto proces wdrażania projektu, w tym system atrakcji, budowanie sieci Partnerów, przygotowanie folderu - przewodnika oraz map szlaku. Działania w tym okresie zaowocowały m.in. 
 • Etap budowy 2011-2012 r. to aktywizacja oferty wydarzeń oraz produktów na Szlaku, w tym stworzenie katalogu oferty (np. wycieczki z przewodnikami, warsztaty fotograficzne, rejsy po porcie), realizacja cyklu kilkunastu mini wydarzeń, a także pierwsza edycja "Weekendu Architektury" - święta architektury i modernizmu w Gdyni, z udziałem wielu gości z Polski, turystów, mieszkańców i profesjonalistów. 
 • Dwie główne trasy szlaku w tej fazie projektu są kompleksowo wpisywane w nośniki Systemu Informacji Miejskiej tzw. SIM-u, w tym pylony, tablice, kartusze naścienne (II poł. 2011 r./wdrożenie 2012/2014)
 • 2012-2013 - budowa i realizacja szeregu działań aktywizujących produkt, w tym cykl mini wydarzeń (prelekcje, spacery, wystawy tematyczne), kolejne edycje wydarzenia letniego - "Weekend Architektury w Gdyni"
 • 2014-2024 - dynamiczny wzrost popularności gdyńskiego modernizmu - okres dynamicznego rozwoju programu działań wokół Szlak oraz narzędzi aktywizujących markę "Weekend Architektury" oraz Gdyński Szlak Modernizmu | przygotowanie programów "Spotkań z modernizmem" (prelekcje, dyskusje, spotkania z autorami książek), warsztatów konserwatorskich, pokazy i przeglądy filmów architektonicznych.
 • Badania i kwerendy historyczne oraz wywiady z mieszkańcami
 • Współpraca z Centrum Designu Gdynia - w tym specjalne spacery w ramach Gdynia Design Days, konkursy, wystawy.
 • Współpraca od 2019 r. z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki - zarówno przy projektach edukacyjnych, jak i programie festiwalu "Weekend Architektury w Gdyni" edycje - 2019-2024. 
 • "Odkrywanie modernizmu Gdyńskiego" - opracowanie koncepcji nowych tras poza Śródmieściem, w tym przeprowadzenie pierwszych edycji spacerów nowymi trasami: \
  • Trasa "Działki Leśne" (5-6 wariantów spacerów na Trasie "Działki Leśne" - przygotowane wspólnie z badaczami architektury i dzielnicy Weroniką i Marcinem Szerle.  
  • Nowe Trasy oraz mapy m.in.: "Wzgórze Focha", "Przedwojenna Lipowa", "Architektura na styku Miasta i Portu"
  • Trasa "Nowoczesna Starowiejska" - - autorska trasa przygotowana i przetestowana w czasie spacerów przez ekspertów, konsultantów Gdyńskiego Szlaku Modernizmu
  • Trasa "Kamienna Góra" oraz "Mała Kamienna Góra"
  • Port Morski i okolice (w ramach współpracy z dr Anną Orchowską - Smolińską, ZPMG SA oraz Biurem Miejskim Konserwatora Zabytków)
 • "Gdyński Modernizm w obiektywie" - przygotowanie i realizacja 13 edycji konkursu - aktywizującego środowisko fotografików - miłośników fotografowania architektury modernistycznej. Największy, najpopularniejszy konkurs fotografii architektonicznej w Polsce. 
 • "Weekend Architektury" w Gdyni - festiwal skierowany do miłośników architektury współczesnej, wydarzenie obejmujące 3-dniowy program archi prelekcji oraz 5 dniowy program Spacerów, warsztatów, spotkań z architekturą oraz wystaw. 
 • Inne konkursy kreatywne na Szlaku:
  • "Szkicownik Moderny" - 2011 r.
  • "Współczesna Kawalerka Gdyńska" (przegląd projektów) - lato 2012 r.
  • "Apartament Gdyński" - 2012 r. (konkurs dla architektów i projektantów wnętrz) - lato 2013 r.
  • "Kreacje - realizacje - współczesne inspiracje modernizmem" - jesień 2013  - zima 2016 r. 
  • 2016-2023 realizacja corocznych cykli "Archi Spacerów" oraz "Archi Prelekcji" - łącznie średnio 20-25 wydarzeń rocznie. 
  • Organizacja letnich cyklów "Wakacje z Architekturą" z certyfikowanymi przewodnikami 
 • Gdyński Modernizm w mediach społecznościowych - funpage na FaceBook, Instagram, YouTube, współpraca z foto bloggerami

www.facebook.com/modernizmgdyni

www.modernizmgdyni.pl

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
Gdyńskie Firmy Rodzinne
Gdyński Szlak Modernizmu
Promocja turystyczna Wejherowa
Legenda Morska Gdyni
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia
Miejskie Hale Targowe
KreoGdynia

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJĄ M.IN. :

 • Opracowanie koncepcji produktu markowego (analiza potencjału, segmentacja rynku, koncepcja marki, pozycjonowanie, koncepcje ofert pakietowych, system zespolonej identyfikacji produktu) wraz planem wdrożenia - prace zakończone w grudniu 2009 r.
 • Zbudowanie i utrzymanie platformy turystyczno – wiedzowej  produktu (współpraca ze specjalistami w obszarze zagadnień modernizmu gdyńskiego, polskiego i europejskiego)
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji promocji i marketingu produktum – szlaku
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji eventów – wydarzeń promujących, skierowanych do mieszkańców i turystów, w tym nie tylko profesjonalistów
 • Promocja produktu na rynku polskim i zagranicznym, w tym nawiązanie współpracy z tour operatorami specjalizującymi się w turystyce miejskiej kulturalnej
 • Stworzenie narzędzi marketingu produktu, w tym podstrony, broszury promocyjnej
 • Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym – w tym Miejskim Konserwatorem Zabytków, Muzeum Miasta Gdyni, PTTK, przewodnikami miejskimi, operatorami turystycznymi, producentami i sprzedawcami pamiątek
 • Współpraca ze środowiskami z regionu, Polski i zagranicy – pasjonatami tematyki architektury modernistycznej
 • Realizacja i utrzymywanie narzędzi marketingowych Szlaku m.in. strony internetowej, Mapy Tras Szlaku, Gry miejskiej, pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu, audioguidów, Katalogu Ofert na szlaku oraz sieci Partnerów.

 http://www.arg.gdynia.pl/fileadmin/images/galeries/modernizm/logo_new.JPG