Forum Gospodarki Morskiej Gdynia

Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni

Forum Gospodarki Morskiej to kontynuacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni, najważniejszego wydarzenia o charakterze ekonomiczno-gospodarczym w regionie organizowanego od 2001 roku. 

Podczas pierwszych czternastu edycji - Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni odwiedziło szereg znamienitych gości ze świata biznesu, nauki i kultury, w tym m.in. prof. Grzegorz Kołodko, prof. Anna Zielińska-Głębocka – członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski – kierownik Katedry Logistyki Morskiej Akademii Morskiej w Gdyni, dr Janusz Onyszkiewicz – były minister obrony narodowej, czy Wiesław Rozłucki – pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Piętnasta edycja Forum w 2015 r. była istotnym krokiem milowym w rozwoju formuły tego wydarzenia, a także kolejnym wyzwaniem stojącym przed miastem, które od lat wykazuje odwagę na polu innowacyjności oraz realizacji śmiałych przedsięwzięć. Forum Gospodarki Morskiej - to od roku 2015 nowa nazwa gdyńskiego wydarzenia, a także zmieniona, unowocześniona formuła konferencji, debat, spotkań i warsztatów, formuła, która pozwoliła skoncentrować Forum głównie na zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorców oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki  morskiej i portów bałtyckich.  

Gospodarka morska to bez wątpienia silny wyróżnik Gdyni i regionu, dający ponadto wyraźny impuls do efektywnego rozwoju sektorów o wysokim potencjale wzrostowym, w tym przemysłów kreatywnych, sektora ICT, BPO czy przemysłów wiedzy i edukacji.

 

20. Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, 7-8 października 2021

 

Ponad 30 prelegentów, 5 na nowo zdefiniowanych paneli tematycznych, szanse i wyzwania dla gospodarki morskiej w pandemicznej rzeczywistości -  to wszystko podczas 20. edycji Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, które odbędzie się w dniach 7-8 października.

Morska energetyka wiatrowa na Bałtyku, konsekwencje budowy portów zewnętrznych w Polsce, perspektywy rozwoju polskiego przemysłu okrętowego, biznes żeglarski oraz szkolenie kadr m.in. na rzecz inwestycji w zakresie offshore wind- to główne tematy wydarzenia.  Debaty z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i dyplomacji zaplanowane zostały w ramach pięciu paneli: Technologie Morskie, Porty i Logistyka, Biznes w Żeglarstwie, Edukacja Morska oraz Energia Odnawialna.

- Mamy głębokie przekonanie, że gdyńskie Forum to rzeczywista wartość dodana dla firm, biorących w nim udział. Sukcesem z pewnością jest też konsekwentne organizowanie wydarzenia, które jest potrzebne branży i cieszy się jej uznaniem,  dzięki czemu przed nami jest już 20. jubileuszowa edycja Forum – podkreśla Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

Strategicznym celem FGM Gdynia jest wskazanie rozwiązań dla zdecydowanego otwarcia polskiej gospodarki morskiej na światową rewolucję cyfrową i ułatwienie polskim firmom wejścia w rozwój technologii niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych.

- Tematy do dyskusji szeroko konsultujemy zarówno w Polsce jak i za granicą.  Chcemy, aby Forum Gospodarki Morskiej Gdynia było wiodącym w skali kraju i Europy miejscem biznesowych kontaktów dla przedstawicieli firm gospodarki morskiej, mediów oraz organizacji reprezentujących branże morskie. – mówi Sławomir Kalicki, prezes Inter Marine Sp. z o.o., lider i współorganizator Forum.

Innowacyjnym rozwiązaniom w gospodarce morskiej poświęcony ma być m.in. panel dotyczący Energetyki odnawialnej. Oprócz dyskusji na temat realizacji projektów morskich farm wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, wybiegać ma jeszcze dalej w przyszłość i poruszać zagadnienia związane z zastosowaniem wodoru, jako paliwa dla żeglugi i transportu. Ciekawie zapowiada się dyskusja w ramach panelu Porty i logistyka, którego tematem będą m.in. projekty budowy portów zewnętrznych w Gdyni, Gdańsku i Świnoujściu. Przy założeniu, że wszystkie projekty zostaną zrealizowane, do 2028 r. możliwości przeładunkowe polskich terminali wzrosną do 11 mln TEU, czyli o niemal 100% w stosunku do br. Biorąc pod uwagę potencjał polskich stoczni, również tych zlokalizowanych w Gdyni, w czasie Forum nie może zabraknąć panelu poświęconego przemysłowi okrętowemu. Planowane są m.in. rozmowy o udziale polskich stoczni w projektach o charakterze publicznym czy inwestycjach na rzecz rozbudowy potencjału polskich operatorów zaangażowanych w projekty offshore wind. W programie uwzględniono w tym roku także panel Edukacja morska. Konieczne jest dostosowanie kształcenia do wymogów współczesnej żeglugi. Do tego dochodzi rozwój morskich farm wiatrowych w Europie i w Polsce, oraz związana z tym szkolenie kadr dla tego typu projektów. Zupełnie nowym zagadnieniem jest biznes żeglarski. Polska to jeden ze światowych liderów w tej dziedzinie. Cały sektor producentów tego typu jednostek pływających w naszym kraju tworzy ok. 1000 firm, zatrudniających blisko 45 tys. osób, a coroczny wzrost produkcji wynosi około 10%. Oprócz dyskusji na temat pozycji tego sektora w Europie i na świecie zaplanowano także rozmowy o rozwoju żeglarstwa w Polsce. Dobrym pretekstem do tego są m.in. plany rozwoju infrastruktury żeglarskiej w naszym kraju, jak również organizowane wydarzenia międzynarodowej rangi jak Gdynia Sailing Days.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą m.in. Magda Kopczyńska, dyrektor ds. innowacyjnej i zrównoważonej mobilności Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska.

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2021 odbędzie się w dniach 7-8 października w formule on-line. Paneliści oraz zaproszeni goście specjalni spotkają się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.  Pytania do prelegentów można kierować już dziś poprzez formularz na stronie lub w trakcie trwania konferencji z wykorzystaniem chatu.

Aby otrzymać dostęp do transmisji z wydarzenia należy zarejestrować się na stronie www.forum.gdynia.pl

Udział w Forum jest bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniu oraz szczegółowy

program: www.forum.gdynia.pl

https://forum.gdynia.pl/program/

Facebook: @ForumGospodarkiMorskiej 

Email: forum@gdynia.pl

Organizator:  Miasto Gdynia oraz Agencja Rozwoju Gdyni

 

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
Gdyński Szlak Modernizmu
KreoGdynia
Legenda Morska Gdyni
Akademia Marki Miejsc
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia

PARTNERZY FORUM:

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Inter Marine Sp. z o.o.
 • Zarząd Portu Morskiego Gdynia SA
 • Chipolbrok
 • Fundacja "Best Place"
 • Agencja Rozwoju Pomorza
 • Związek Pracodawców Forum Okrętowe 
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Polski Związek Zarządców Statków
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

PARTNERZY MEDIALNI:

 • TVP GDAŃSK
 • Polska Agencja Prasowa
 • portalmorski.pl 
 • gospodarkamorska.pl 
 • miesięcznik branżowy "Namiary na morze i handel"
 • trojmiasto.pl