Forum Gospodarki Morskiej

FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA

Forum Gospodarki Morskiej to kontynuacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni, najważniejszego wydarzenia o charakterze ekonomiczno-gospodarczym w regionie organizowanego od 2001 roku. 

Podczas czternastu edycji Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni odwiedziło szereg znamienitych gości ze świata biznesu, nauki i kultury, w tym m.in. prof. Grzegorz Kołodko, prof. Anna Zielińska-Głębocka – członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski – kierownik Katedry Logistyki Morskiej Akademii Morskiej w Gdyni, dr Janusz Onyszkiewicz – były minister obrony narodowej, czy Wiesław Rozłucki – pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas każdej wydarzenia spotykają się i dyskutują czołowi przedstawiciele świata biznesu, eksperci, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz środowisk naukowych. Forum zajmuje silną pozycję na mapie wydarzeń, których znaczenie wykracza poza horyzont lokalny czy regionalny, a jednocześnie stało się wizytówką, marką gdyńskiego i pomorskiego biznesu, w tym sektorów związanych z gospodarką morską.

Piętnasta edycja Forum było istotnym krokiem milowym w rozwoju formuły tego wydarzenia, a także kolejnym wyzwaniem stojącym przed miastem, które od lat wykazuje odwagę na polu innowacyjności oraz realizacji śmiałych przedsięwzięć. Forum Gospodarki Morskiej - to od roku 2015 nowa nazwa gdyńskiego wydarzenia, a także zmieniona, unowocześniona formuła konferencji, debat, spotkań i warsztatów, formuła, która pozwoliła skoncentrować Forum głównie na zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorców oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki  morskiej i portów bałtyckich.  

Gospodarka morska to bez wątpienia silny wyróżnik Gdyni i regionu, dający ponadto wyraźny impuls do efektywnego rozwoju sektorów o wysokim potencjale wzrostowym, w tym przemysłów kreatywnych, sektora ICT, BPO czy przemysłów wiedzy i edukacji. Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 miało formę otwartych paneli dyskusyjnych, w które zaangażowani byli praktycy biznesu z poszczególnych branż morskich, a także przedsiębiorcy i naukowcy, co zapewniło uczestnikom możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów.

Zagadnienia poruszane podczas Forum skoncentrowane były bezpośrednio na kwestiach związanych z konkurencyjnością sektora oraz na perspektywach, jakie stwarza efektywne wykorzystanie potencjału tkwiącego w naszym regionie. Gościem specjalnym Forum była prof. Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury  i Rozwoju.

Uczestnicy Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 mogli wziąć udział w czterech panelach: „Przemysły Morskie”, „Porty Morskie”, „Logistyka Morska”, oraz „Ship Management”.

Wydarzenie tradycyjnie miało miejsce w drugi piątek października, 9 X 2015 roku, w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Więcej szczegółów o Forum znajduje się na stronie www.forum.gdynia.pl

Forum Kultury Sp. z o.o. (wcześniej jako Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.) - od 2009 r. na zlecenie miasta Gdyni, wspólnie z Partnerami merytorycznymi jest głównym wykonawcą i koordynatorem projektu. 

więcej na stronie www.forum.gdynia.pl

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
Gdyński Szlak Modernizmu
KreoGdynia
Legenda Morska Gdyni
Akademia Marki Miejsc
Forum Gospodarki Morskiej

PARTNERZY FORUM:

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Inter Marine Sp. z o.o.
 • Zarząd Portu Morskiego Gdynia SA
 • Chipolbrok
 • Fundacja "Best Place"
 • Agencja Rozwoju Pomorza
 • Związek Pracodawców Forum Okrętowe 
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Polski Związek Zarządców Statków
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

PARTNERZY MEDIALNI:

 • TVP GDAŃSK
 • Polska Agencja Prasowa
 • portalmorski.pl 
 • gospodarkamorska.pl 
 • miesięcznik branżowy "Namiary na morze i handel"
 • trojmiasto.pl