Akademia Marki Miejsc

 

AKADEMIA MARKI MIEJSC

Specjalna oferta edukacyjno – szkoleniowa Agencji Rozwoju Gdyni, dedykowana  dla pracowników samorządów, instytucji kultury, sportu, edukacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw silnie zaangażowanych w działania marketingowe skoncentrowane na promocji i budowaniu atrakcyjnej marki miejsca, (w tym marketing atrakcji, wydarzeń, infrastruktury).

Akademia Marki Miejsc to idea zbudowania i rozwijania nowoczesnej i dynamicznej platformy edukacyjno-wiedzowej, zapewniającej efektywny transfer najnowszej wiedzy, zjawisk, doświadczeń praktycznych oraz technologicznych innowacji w obszarze marketingu terytorialnego.

Naszą misją jest wspieranie procesów budowania profesjonalnych kadr w samorządach oraz organizacjach promujących miejsca, w tym menadżerów marki, marketingu atrakcji i produktów, zarządzania wizerunkiem, procesami zintegrowanej komunikacji miejsca, a także szefów programów sieciowych, krosowych, działających w Partnerstwach ponadlokalnych i międzynarodowych.

Akademia Marki Miejsc jest inicjatywą niezależną finansowo, otwartą na współpracę z każdym ośrodkiem miejskim w Polsce i zagranicą, w tym także uczelniami wyższymi. 


Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
Gdyński Szlak Modernizmu
KreoGdynia
Legenda Morska Gdyni
Akademia Marki Miejsc
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia

GŁÓWNE CECHY OFERTY AKADEMII TO:

  • Dostępność czasowa i cenowa – możliwość planowania własnych, indywidualnych bloków szkoleniowych w ramach Akademii.
  • Atmosfera – zajęcia w modernistycznym Centrum Gdyni
  • Catering SZLAKU KULINARNEGO CENTRUM GDYNI
  • Zajęcia autorskie dla grup i TEAMÓW projektowych
  • Interdyscyplinarność tematyki – łączenie różnych zagadnień, w tym przestrzeni miast, kultury, marketingu, organizacji projektów