<< wróć

Partnerzy


Flora Development realizuje na terenie Gdyni inwestycję pod nazwą “Piotra 4” przy ul. Świętego Piotra 4. Projekt domu mieszkalnego nawiązuje zarówno bryłą, jak i detalami architektury wnętrza do modernizmu międzywojennego, co jest zgodne z obraną filozofią działania Spółki. 

Lubimy mówić o sobie “deweloper kraftowy”. Czujemy się odpowiedzialni za każdy projekt, budujemy relacje oraz lokalną społeczność. Dzielimy się prestiżem, spokojem i bezpieczeństwem, a do działania motywuje nas tworzenie miejsc autentycznych i bliskich ludziom. Nasze projekty to przemyślana kontynuacja zastanej tkanki miejskiej, w bardziej awangardowym wydaniu. Zamiast tworzyć historię od nowa, dopisujemy do niej unikalne rozdziały.


Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu br /gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestoletnia br /działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesubr /turystycznego w Polsce. Ma to szczególne znaczenie po wejściu Polski br /do Unii Europejskiej. Od maja 2004 jesteśmy pełnoprawnym członkiem br /Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA).Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna/b to wiodący na Pomorzu podmiot zajmujący sięnbsp;promowaniemnbsp;oferty turystycznej Regionu oraz wspierajacy budowę markowychnbsp;produktów turystycznych.nbsp;Członkami PROT są zarówno samorządy miast, powiatów, województwa, jak i podmioty prywatne - głównie z branży HORECA. PROT współpracuje z ARG od 2009 r. m.in. w zakresie szkoleń, PR, e-marketingu, czy badańnbsp;i koncepcji marketingowych w obszarze turystyki miasta Gdyni oraz regionu Pomorza. Od lutego 2010 r Agencja Rozwoju Gdyni jest członkiem PROT.


Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją br /biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbębr /przedsiębiorców, łącząc ponad 140 organizacji biznesowych.Partner do rozwoju i innowacji

Ideą PPNT jest skoncentrowanie na niewielkiej powierzchni wielu czynników związanych z rozwojem firm, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, transfer i wdrażanie technologi.

PPNT oferuje nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną, sale konferencyjne i wystawiennicze, prototypownie, przestrzeń rekreacyjną oraz usługi Centrum Nauki EXPERYMENT, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej. Parkiem zarządza Gdyńskie Centrum Innowacji jednostka budżetowa Miasta Gdyni. Park charakteryzuje się m.in.:współpracą wielu podmiotów - ośrodków badawczo-rozwojowych, placówek naukowych, podmiotów gospodarczych, instytucji doradczych, finansowych i szkoleniowych, specjalnymi warunkami organizacyjnymi, prawnymi, finansowymi/ wspieraniem transferu technologii.Landbrand s.c. z Poznania to - wyspecjalizowany podmiot w obszarze marketingu terytorialnego, skupia się na usługach konsultingowych oraz procesach wdrożeniowych dedykowanych dla miast i obszarów geograficznych. Współpracuję z Agencją Rozwoju Gdyni w obszarze m.in. Akademii Marki Miejsc,nbsp;badań marketingowych, oferty produktów dedykowanych dlanbsp;branży turystycznej.bBest Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc/b to społeczność ekspertów, thinktank z zakresu marketingu miejsc, działający na rzecz rozwoju miast, regionów i krajów. Instytut wspiera rozwój dziedziny marketingu terytorialnego, bada, uczy, doradza i pracuje nad doskonaleniem metod marketingowych w służbie zrównoważonego rozwoju miejsc. Zakresem działań statutowych instytutu jest organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych – m.in. szkoleń, prelekcji, wyjazdów studyjnych, zajęć warsztatowych i in. w zakresie marketingu terytorialnego, skierowanych do samorządów, innych organizacji publicznych, przedsiębiorstw, osób fizycznych. Działalność statutowa:

ulliOrganizowanie przedsięwzięć edukacyjnych – m.in. szkoleń, prelekcji, wyjazdów studyjnych, zajęć warsztatowych i in. w zakresie marketingu terytorialnego, skierowanych do samorządów, innych organizacji publicznych, przedsiębiorstw, osób fizycznych./liliDziałalność informacyjna zorientowana na upowszechnianie wiedzy dotyczącej rozwoju samorządów oraz marketingu terytorialnego./liliDziałalność publikacyjna i wydawnicza, w szczególności opracowywanie i publikowanie opinii, ekspertyz, raportów, wyników badań, książek i in.nbsp;/liliOrganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, wystaw i sympozjów, mających na celu wymianę informacji i doświadczeń w zakresie marketing terytorialnego.Działalność badawcza w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczegobr /miejsc i marketingu terytorialnego./liliDziałalność na rzecz współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń m.in. poprzez organizowanie spotkań i konferencji oraz inicjowanie relacji partnerskich między stronami zainteresowanymi współpracą./li/ul