<< wróć

MARKETING MIEJSC

Marketing miejsc stał się obecnie potężnym narzędziem w procesie rozwoju miast i regionów, w tym budowania atrakcyjnego wizerunku oraz silnej marki produktów terytorialnych.  Idea marketingu miejsc, daleko wykracza poza tradycyjny podział obszarów zarządzania i rozwoju miastem czy regionem. Jej cechą jest wielodyscyplinarność oraz integracja marketingowa w obszarach kultury, turystyki, biznesu, sportu, jakości życia oraz nauki.
Efektem finalnym jest pożądany, zespolony wizerunek miejsca, budowany  poprzez m.in. świadomie kreowaną tożsamość marki miejsca, jej atrakcji, produktów, infrastruktury czy działań społecznych.

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. jest podmiotem czerpiącym z nowoczesnych rozwiązań know-how oraz sprawdzonych dobrych praktyk partnerów polskich i zagranicznych. Istotne znaczenie ma fakt posiadania bogatych doświadczeń własnych zespołu konsultantów i ekspertów Spółki.

Zawsze stosujemy rozwiązania, które uważamy za optymalne, najefektywniejsze dla danego problemu – potrzeby miejsca, stąd do każdego projektu podchodzimy bardzo indywidualnie

Planujemy w szczegółach kompleksowy program działań, dostrzegając szeroki kontekst uwarunkowań i powiązań każdego z realizowanych projektów.
Miejsce i jego rozwój stanowi niezwykle złożoną układankę, wymagającego odpowiedniego skupienia, wiedzy i kompetencji zespołu.

NASZE OFERTA:

 • Koncepcje i programy rozwoju markowych produktów
 • Projektowanie atrakcji miejsca
 • Promocja i wdrażanie koncepcji produktów miejsc
 • Marketing atrakcji i wydarzeń – programy i strategie marketingowe, plany promocji i PR, koncepcje budowy marek,
 • Marketing społeczny  - programy i strategie dedykowane dla organizacji pożytku publicznego
 • Kompleksowe projektowanie rozwiązań sieciowych
 • Kreacja graficzna – projektowanie znaków, symboli, systemów identyfikacji wizualnej, reklamy produktów,
 • Szkolenia specjalistyczne marketingowi miejsc
 • Transfer wiedzy w obszarze marketingu miejsc

NASZA FILOZOFIA DZIAŁAŃ:

 • Człowiek – ludzie – jako główny nadrzędny filar projektów MM, mózg i czynnik strategiczny i krytyczny powodzenia wszystkich projektów
 • Kontekst miejsca – jego genius loci, potencjał rozwoju, zdolność do adaptacji, zmian oraz wyróżnienia marketingowego
 • Katalizatory – pełnią nieocenioną rolę w sukcesie realizacji oraz kreacji rozwiązań.
 • „Paliwa i energia” – niezbędne zasoby, narzędzia  oraz zakres działań i zadań, niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów.
 • „Mechanizm miejsca” - każde miasto, produkt miejsca, można przyrównać do precyzyjnie działającego urządzenia, w którym na efekt finalny, składa się współpraca i jakość zespołu wielu ważnych komponentów. Badanie, optymalizowanie i koordynowanie współdziałania poszczególnych komponentów, to jeden z warunków sukcesu prac nad projektem.

REALIZACJE:

 • Koncepcja oraz organizacja konferencji prasowej „Wiejjj do Gdyni” w Warszawie
 • Koncepcje merytoryczne sześciu edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego, od 2015 r. Forum Gospodarki Morskiej (opracowane wspólnie z Partnerami oraz UM Gdyni) 
 • Koncepcja promocji wydarzenia - Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni (w latach 2009-2015)
 • Koncepcja Akademii Marki Miejsc
 • Koncepcja wydarzeń i warsztatów na Szlaku Kulinarnym Centrum Gdyni
 • Koncepcja wdrożenia idei "Turystyka Inteligentna w Gdyni"
 • "Czytelne miasto - ramowe założenia oraz projekt wstępny elementów Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Gdyni"
 • Program oraz koncepcja produktu "GDYŃSKI SZLAK MODERNIZMU"
 • "Weekend Kulinarny Gdyni" - koncepcja wydarzenia, promocji oraz wdrożenia
 • Strategia promocji oraz PR Pętli Żuławskiej, opracowana w konsorcjum dla Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego
 • Strategia Rozwoju Turystyki w województwie wamińsko-mazurskim - aktualizacja w 2015 r.