konkurs - "Kreacje - realizacje - współczesne inspiracje modernizmem"

o Konkursie

Konkurs miał na celu m.in. udokumentowanie "żywej mody" na modernizm, która w ostatnich latach stopniowo narastała, na fali zainteresowania architekturą modernistyczną, w takich miastach jak Warszawa, Gdynia, Katowice, Wrocław, Kraków, Zabrze, Poznań, Tarnów czy Łódź. Relatywny minimalizm, podejście inspirowane na wzorcach i postulatach takich twórców jak Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Marcel Breuer wywarło w latach 20-30. ogromny wpływ na przemysły kreatywne na całym  świecie, w tym zadecydowały o istotnych przemianach, rewolucji ideowej i koncepcyjnej w architekturze i wzornictwie przemysłowym II RP. Obecny powrót do trendów modernistycznych - określany przez popularny portal BRYŁA PL "modą na modernę", buduje w Polsce kolejne pokolenie czy raczej re - generacje twórców, pasjonatów estetyki pod sztandarem hasła "less is more".

Wszystkie nagrodzone prace, zostały oficjalnie zaprezentowane przez organizatora konkursu podczas miejskiej konferencji prasowej 18 listopada (ok. 10:30) w Urzędzie Miasta Gdyni. 

Partnerem merytorycznym konkursu było Centrum Designu Gdynia. 


 

konkurs - "Kreacje - realizacje - współczesne inspiracje modernizmem"
I nagroda - "Transatlantyki" - Tomasz Czuban
II Nagroda - "Mali Moderniści" - pracownia Mali
III Nagroda - "Superjednostka mieszkalno-produkcyjna" Piotr Gniewek
Nagroda Specjalna - Pracownia Architektoniczna NANU
Wyróżnienie - Punkt Informacyjny Gdynia
Wyróżnienie - herb minimalistyczny - Radosław Wesołowski
Wyróżnienie - mała architektura plażowa inspirowane modernizmem
Wazonik ONENESS
Hotel Antares - pokoje wzorcowe inspirowane modernizmem
Budynek portierni i infrastruktury technicznej osiedla Fort Forest
Miejski Zdrój

Wyniki konkursu "Kreacje - realizacje, współczesne inspiracje modernizmem", organizowanego w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 31 października 2013 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.  

Skład jury utworzyło pięć zaproszonych osób: dr Hubert Bilewicz, Maria Zrzelska, Malwina Studzińska, Jacek Debis, Agnieszka Krasińska.

Laureaci wyróżnień regulaminowych wraz z uzasadnieniem werdyktu:

 • I MIEJSCE - "Transatlantyki" - film - animacja Tomasz Czuban 

Zasadniczym atutem zaskakującym dla jury było wykorzystanie formy filmowej. Uznanie zyskało znakomite, ekspresyjne wykorzystanie tradycyjnych technik animacji, bogaty i sugestywny dźwięk, pomysłowe zbudowanie opowieści skupionej wątkach historii powstawania i rozwoju Gdyni, w tym modernistycznej architektury miasta.

 • II MIEJSCE - "Mali moderniści" - składane mebelki dla najmłodszych - pracownia  MALI 

 

Za interesujący eksperyment z wykorzystaniem naturalnych właściwości materiału w celu uzyskania produktu przyjaznego środowisku. Za nowatorskie podejście do projektowania przedmiotów dla dzieci oraz duże szanse na dalsze wdrożenie projektu jako pamiątki gdyńskiej. Za prostotę i estetykę zaproponowanego rozwiązania.

 • III MIEJSCE - ,,Superjednostka mieszkalno-produkcyjna. Współczesna przestrzeń produkcji" Piotr Gniewek 

 

Jury zwróciło uwagę na niepowtarzalność proponowanej koncepcji, wysoką wrażliwość społeczną projektu, zainteresowanie problemem kreacji środowiska pracy. Doceniona została także niebywale atrakcyjna forma prezentacji koncepcji projektu. 

NAGRODA SPECJALNA - "Stacja Pilotowa Gdynia" Pracownia Architektoniczna NANU

Budynek wprowadził w starą portową  zabudowę nową jakość wizualną - bryła budynku - prosta, lekka, z duża ilości otworów okiennych znakomicie wpisuje go w tkankę miejską Gdyni. Walory architektoniczne budynku, jego funkcjonalność oraz poszanowanie zastanej przestrzeni świadczą o wysokiej kulturze projektu co zostało także docenione przez mieszkańców. 

 • WYRÓŻNIENIE regulaminowe "Herb minimalistyczny" - Radosław Wesołowski 

 

Nagrodę przyznano za znak graficzny, który w sposób prosty, syntetyczny, a przy tym współczesny, lecz uniwersalny oddaje klimat miasta Gdynia.

 • WYRÓŻNIENIE regulaminowe - "Punkt Informacyjny" JUST Interiors - Justyna Kasperska 

 

Uznanie bardzo dobrego rozwiązania w kwestii gospodarowania przestrzenią w najprostszej formie. Dodatkowym atutem pracy jest odniesienie to istniejącego niegdyś modernistycznego pawilonu. 

 • WYRÓŻNIENIE regulaminowe - "Mała architektura plażowa inspirowana gdyńskim modernizmem" Magdalena Formella

 

Jury zwróciło uwagę na dostrzeżenie przez projektanta lokalnych problemów, zainteresowanie środowiskiem. Uwagę zwraca spójna forma budowana kompaktowo, a zastosowane materiały i wykończenie wzbudzają zaufanie.

Ponadto, jako forma docenienia wysokiego poziomu pomysłów oraz jakości realizacji prac konkursowych, spełniających wymogi konkursu, jury postanowiło o zakwalifikowaniu do wystawy pokonkursowej dodatkowej grupy nadesłanych ch prac, w tym: 

 • Hotel Antares Inspirowany Modernizmem - Pracownia CGL
 • Projekt Wazonika ONENESS - Marzena Hołysz
 • "Zdrój uliczny" - Kaja Pobereżny i Michał Podgórczyk
 • "Realizacja - Aranażacja wnętrza w Gdyni Redłowie" - Andrzej Niegrzybowski
 • "Portiernia i Trafo" - budynek informacyjno-techniczny na Osiedlu Gdynia Zachód - architekci Joanna Bober, Marcin Woyciechowski, Urszula Aniserowicz