<< wróć

NASZE STRATEGIE DZIAŁAŃ

  • Uzyskanie efektu skali dzięki budowie sieci współpracy wewnętrznej (Gdynia, Region) oraz zewnętrznej (krajowej i międzynarodowej)
  • Wykorzystywanie inkubatora innowacyjnych rozwiązań do stymulowania rozwoju Miasta
  • Maksymalne wykorzystanie środków unijnych w celu budowy przewagi konkurencyjnej Gdyni

KLUCZOWE KOMPETENCJE

  • Wiedza i doświadczenie w realizacji projektów w obszarze marketingu miejsc, wspieranie przedsiębiorczości oraz koordynacji kluczowych projektów inwestycyjnych.
  • Integrowanie środowisk na rzecz współpracy przy wdrażaniu Strategii.
  • Prowadzenia projektów horyzontalnych, sieciowych.
  • Umiejętność zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków unijnych.

GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI AGENCJI ROZWOJU GDYNI

OPIS OBSZARU DZIAŁALNOŚCI DAWNEJ SPÓŁKI FORUM KULTURY SP. Z.O.O.