<< wróć

26.11.19
Wystawa Future Living. Duńskie Miasta Przyszłości w Gdyni

Polecamy uwadze znakomite wydarzenie: Wystawa "Future Living. Duńskie miasta przyszłości" przygląda się wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie świat, oraz nowym możliwościom budowania naszej wspólnej przyszłości w sposób zrównoważony, zarówno w Danii, jak i w innych krajach. Ekspozycja koncentruje się na kilku z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych w ramach agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), w której urbanizacja, klimat i jakość życia wskazane zostały jako jedne z najważniejszych globalnych wyzwań. Zrównoważone miasta i społeczności XXI stulecie zostało okrzyknięte wiekiem miast. Rozrastają się one w ogromnym tempie, a prognozy wskazują, że dwie trzecie ludności na świecie do 2050 roku będzie żyło na terenach gęsto zaludnionych. Jak wobec tego budować zrównoważone miasta, które są dobrze połączone z obszarami podmiejskimi i wiejskimi oraz naturą, dobrze funkcjonują społecznie, i w których odpady komunalne są bogactwem naturalnym? Jak spełnić światowe cele redukcji emisji dwutlenku węgla i jednocześnie stworzyć ramy dla dobrego życia i wspólnoty?

Wystawę można odwiedzać do 19.01.2020 r.

Więcej informacji:

http://centrumdesignu.gdynia.pl/pl/event/wystawa-future-living-duskie-miasta-przyszoci.html

Organizator: PPNT Gdynia | Centrum Designu, Duński Instytut Kultury, Teknik og Miljø/Aarhus Kommune, Rising