26.09.22
Forum Gospodarki Morskiej

Trwa rejestracja uczestników 21. Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2022. Geopolitycy, ekonomiści, samorządowcy i biznesmeni podczas pięciu bloków tematycznych będą omawiali najważniejsze wyzwania stojące przed polską gospodarką, w szczególności w obszarze branży morskiej. 

Forum Gospodarki Morskiej odbędzie się 14 października 2022 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Głównym hasłem tegorocznego spotkania branży są wyzwania i szanse sektora gospodarki morskiej w nowym otoczeniu geopolitycznym. 

- Myśleliśmy, że po pandemicznej przerwie powrócimy nareszcie do normalności. Jednak wojna w Ukrainie spowodowała kolejne kryzysy, kolejne zagrożenia. O tym właśnie chcemy rozmawiać podczas tegorocznego Forum – mówi Sławomir Kalicki, lider Forum Gospodarki Morskiej. 

 

Wszystkie dyskusje zaplanowane podczas pięciu paneli tematycznych odbędą się w ciągu jednego dnia. Rozmawiać będą ze sobą wieloletni praktycy, którzy zarządzają przedsiębiorstwami z sektora gospodarki morskiej. Tegoroczne dyskusje obracać się będą w obrębie pięciu bloków tematycznych: technologie morskie, porty morskie, logistyka morska, przemysł jachtowy, energia odnawialna. 

 

Rozmówcy panelu poświęconego technologiom morskim będą się zastanawiali nad rozwojem nowej, alternatywnej technologii napędu statków. Uczestnicy dyskusji omówią również konsekwencje wprowadzenia regulacji prawnych, które będą dotyczyły pomiaru śladu węglowego w transporcie morskim.

 

Gorąca dyskusja wywiąże się zapewne podczas panelu logistyka morska. Jej uczestnicy przeanalizują wpływ kryzysu wywołanego pandemią na zakłóceniem globalnego łańcucha dostaw. Paneliści zastanowią się także jakie skutki sankcje wojenne nałożone na Rosję wywołają w polskich portach morskich. 

 

Ważnym tematem, którego nie mogło zabraknąć w tegorocznej edycji wydarzenia, jest problem energii odnawialnej, także w odniesieniu do gospodarki morskiej. Energetyka wiatrowa na morzu, ekologiczne rozwiązania wdrażane w polskich portach, a także polityka wodorowa to kierunki rozważań podczas tego panelu. 

Uczestnicy panelu dot. przemysłu jachtowego będą omawiali rozwiązania, które należy zastosować, aby wyjść naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną w przemyśle jachtowym. Nie zabraknie tutaj przykładów działań już podejmowanych przez stocznie krajowe i międzynarodowe.

Sytuacji polskich portów poświęcona jest osobna debata. Prezesi portów z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia omówią strategię rozwoju swoich przedsiębiorstw oraz przedstawią oczekiwania swoich partnerów biznesowych wobec infrastruktury portowej.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne, jednak swoją obecność należy wcześniej zarejestrować na stronie internetowej wydarzenia - https://forum.gdynia.pl/