02.01.23
Budżet Obywatelski 2023

10. edycja Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 startuje za niecały miesiąc. Już teraz warto zacząć doprecyzowywać swoje pomysły. W przyszłym roku do zagospodarowania będzie pula prawie 12 mln zł.

W Budżecie Obywatelskim 2023 obowiązywał będzie dotychczasowy podział na projekty miejskie oraz projekty dzielnicowe. Zwiększył się - do maksymalnie 20 000 zł – szacowany koszt realizacji projektu małego w dzielnicy. W przyszłorocznym głosowaniu rozdysponowana zostanie kwota 11 734 360 zł. Pula miejska to 1 583 690 zł, pula na projekty dzielnicowe - 8 022 710 zł.

– I wszystkich, bez wyjątku, zapraszam do zaangażowania się w 10. edycję gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczynamy 23 stycznia: od tego dnia, do 20 lutego, czekamy na Państwa pomysły na zmiany czy nowości, ale też ciekawe wydarzenia dla Was i sąsiadów. Dzięki zgłoszeniu projektu do Budżetu Obywatelskiego można poznać mechanizmy kierujące np. organizacją kina plenerowego czy ustawienia ulicznego oświetlenia. Takiej praktyczne wiedzy nie da żadna rozmowa z żadnym urzędnikiem – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Choć mogłoby się wydawać, że przez tyle lat pomysły na projekty się wyczerpały to zapewniam, że tak nie jest. Co roku modyfikujemy zasady BO, by odpowiadać na oczekiwania mieszkańców i reagować na wyzwania, jakie pojawiają się wraz ze zjawiskami wokół nas. Od kilku lat zwracamy uwagę na zagadnienia związane z szeroko pojętą ekologią, zmianami klimatu i przeciwdziałania im. W roku 2023 projekty miejskie nadal będą składane tylko i wyłącznie w ramach „Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego”, ale oprócz projektów z zakresu zwiększenia ilości zieleni w mieście, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych będzie możliwe również składanie projektów z zakresu ograniczenia emisji CO2 poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej, a także zakładających działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w tych obszarach.

Wnioski będzie można zgłaszać od 23 stycznia do 20 lutego. Głosowanie na projekty rozpocznie się 4, a skończy 18 września.

Projekty można składać na dwóch poziomach: dzielnicowym i miejskim. Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń, wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto.

Warto jednak pamiętać, że projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych dla całego miasta bądź jego znacznej części.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia projektów będą już wkrótce dostępne na stronie internetowej gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W zakładce „Poradnik BO” będzie można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące wypełnienia formularza wniosku.

Pomocą w przygotowaniu projektów służyć będą pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych oraz jednostki i wydziały Urzędu Miasta odpowiedzialne za realizację projektów.

Dodatkowe pytania można kierować do pracowników LIS pod nr. tel. 58 727 39 10 oraz pisząc na adres bo@gdynia.pl.