<< wróć

14.06.21
Budżet Obywatelski 2021


Od 7 do 21 czerwca trwa głosowanie na projekty Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego BO 2021. Do rozdysponowania jest ponad 11 mln zł. Za te pieniądze można wiele zdziałać. Warto powalczyć o finanse dla swojej dzielnicy. 

Do tegorocznej edycji BO zgłoszono łącznie 297 projektów. 287 z nich to projekty dzielnicowe (160 małych i 127 dużych), dalej 6 projektów ogólnomiejskich i 4 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. 

 

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Gdyni, bez względu na wiek czy obywatelstwo. Każdy głosujący może wskazać maksymalnie 12 projektów - maksymalnie 3 projekty miejskie (ogólne) i 3 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO), maksymalnie 3 projekty dzielnicowe duże i 3 projekty dzielnicowe małe z jednej, dowolnie wybranej dzielnicy Gdyni. Każdy wybrany projekt otrzyma jeden punkt. Wygrają te z największą liczbą punktów aż do wyczerpania puli środków. 

 

Warto zabiegać o jak najwyższą frekwencję głosowania, gdyż w dzielnicy, w której najwięcej mieszkańców zagłosuje, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży: pierwszy „pod kreską”. Z kolei w dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również pierwsze „pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Powstaną z innych środków miasta.

 

Głosowanie odbywa się poprzez przez stronę bo.gdynia.pl