15.04.09
Nowoczesne technologie marketingu miejsc

Rozmowy były bardzo konkretne, dotyczyły możliwości  systemowego wdrożenia projektów badawczych, (w tym mystery check), zaawansowanych technologii kart turystycznych (regionu, subregionów, produktów pasmowych, miejskich) oraz oferty szkoleniowej dla Gdyni i Pomorza.