<< wróć

11.05.09
Szlak Kulinarny Centrum Gdyni - rozpoczynamy prace nad wdrażaniem szlaku

Powstaną także zaktualizowane wersję folderów, map szlaku oraz wersję angielskie i niemieckie broszury. Zaplanowano także wiele działań mających ożywić promocje i marketing szlaku, w tym koncepcję imprezy wiodącej szlaku, określenie opcji efektywnego oznakowania szlaku w mieście oraz dystrybucji materiałów promocyjnych o szlaku.