Dominika Dudzik - I Nagroda 2021

Elwira Kruszelnicka - II nagroda 2021

Kamil Baczyński - III nagroda 2021

Małgorzata Szczurowska III nagroda 2021

30.06.22
12. konkurs fotograficzny "Gdyński Modernizm w Obiektywie 2022"

Miasto Gdynia zaprasza do udziału w 12. edycji flagowego konkursu fotograficznego „Gdyński Modernizm w Obiektywie”. 

 • Konkurs ma na celu promocję walorów estetyczno-architektonicznych i historycznych miasta Gdynia oraz architektury modernistycznej, w tym Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
 • W tym roku prace można składać i wysyłać (także online) wg podanych – 6 kategorii konkursowych do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00.
  Szczegóły sposobu składania prac w regulaminie.
  R E G U L A M I N K o n k u r s u oraz Karta Konkursowa
 • https://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html

Do Konkursu można nadsyłać prace z podziałem na następujące kategorie:

 • GIE – „Geometria i ekspresja” – geometria w architekturze, w tym kubistyczne, lub opływowe formy architektury modernistycznej Gdyni. Autorskie ujęcia kamienic, budynków, willi oraz ich wybranych fragmentów.  
 • GDM – “Gdyński detal modernizmu” – kadry najbardziej oryginalnych detali architektonicznych gdyńskiego modernizmu, w tym fotografie, które pozwolą na popularyzację oraz edukację architektoniczną modernizmu; zwrócenie uwagi na potrzebę ratowania, ochrony oraz renowacji  detali architektonicznych obiektów gdyńskiego modernizmu. Przykładowo kadry modernistycznej stolarki otworowej – drzwi, okien, bram, furtek, świetlików itp. 
 • AI – „Architektura i iluzja” – fotograficzno-architektoniczne impresje gdyńskiej architektury w różnych porach dnia oraz warunkach atmosferycznych (mżawka, burza, mgła); kadry wieczorne, nocne, architektura na styku z wodą, odbicia brył, 
 • MM „Modernizmy metropolitalne” – autorski zestaw wybranych obiektów architektury modernistycznej z czterech miast Pomorza – Gdyni, Gdańska, Sopotu i Wejherowa. Praca może podkreślać różnice, różnorodność estetyczną modernizmów każdego z miast lub uwypuklać cechy wspólne. 
 • BCAP – „Blaski i cienie architektury PRL” – tematem przewodnim kategorii jest architektura modernistyczna 2 poł. XX wieku (od 1955 do 1989 r.) na terenie całej Polski,  kadry mogą przedstawiać zarówno budynki wciąż funkcjonujące, odnowione lub znakomicie zachowane, jak i te wymagające „reanimacji” oraz zagrożone wyburzeniem.
 • WM – “Wnętrze miasta” – fotografie w duchu ‘street photo’ – dokumentujące architekturę i życie społeczne współczesnego miasta. Kadry oddające autorskie, subiektywne spojrzenie na „wnętrze” wybranego miasta. W tej kategorii można zgłaszać zdjęcia z różnych miast w Polsce i na świecie.
 • Uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 zdjęć w każdej z powyższych 6 kategorii
 • Adresem biura konkursu, przyjmowania prac jest adres biuro projektów Organizatora: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.81-372 Gdynia,  pl. Grunwaldzki 2 (pokój 0.01)
 • Prace konkursowe można przesyłać także drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu transferu danych com (bezpłatny transfer do 2 GB) na adres e-mail: konkurs@arg.gdynia.pl . W takim przypadku, należy dołączyć do prac zeskanowaną; wypełnioną i podpisaną; “Kartę Zgłoszenia do Konkursu”. Osobą do kontaktu w sprawie potwierdzenia prawidłowego przesłania prac przez uczestnika jest sekretarz konkursu Maja Potrykus (maja.potrykus@arg.gdynia.pl) lub osoba wskazana w jego zastępstwie.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu wernisażu wystawy pokonkursowej w czasie 12. Weekendu Architektury w Gdyni - 25 sierpnia 2022 r.

Jury przyzna następujące nagrody:

 • I nagroda: 2 000 zł (dwa tysiące złotych netto),
 • II nagroda: 1 000 zł (tysiąc złotych netto), książka oraz zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
 • III nagroda: vouchery o łącznej wartości 400 zł do 2 restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni, książka o architekturze oraz pamiątki Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. Ponadto książki o tematyce modernizmu Ponadto zostaną przyznane jako nagrody za wyróżnienia – najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach w formie albumów o modernizmie lub fotograficznych oraz pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Nagroda Publiczności – dwoje najwyżej ocenionych laureatów w głosowaniu ankietowym publiczności w czasie trwania wystawy otrzyma voucher o wartości 200 zł do restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni oraz zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Nagroda specjalna, przyznana przez Partnera konkursu – Gdyńską Pracownię Konserwatorską – Wytwórnię Galerię Studniak w kategorii „Gdyński Detal Modernizmu” w wysokości 1 000 zł.

Skład jury konkursowego:

 1. Elwira Kruszelnicka – profesjonalna fotografka, laureatka wielu konkursów, inicjatorka oraz autorka cenionych projektów fotograficznych
 2. Mariusz Twardowski – architekt, profesor Politechniki Krakowskiej, fotograf architektury, miast, laureat konkursów międzynarodowych, kurator wielu wystaw fotograficznych.
 3. Przemysław Kozłowski – fotograf profesjonalny, reporter portalu gdynia.pl, wieloletni kurator wystaw i konkursów, współtwórca konkursu.
 4. Jacek Debis – przedstawiciel Organizatora, współtwórca konkursu, kurator wystaw i festiwali Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
 5. Wykładowca Sopockiej Szkoły Fotograficznej WFH, przedstawiciel wieloletniego partnera konkursu.

oraz Maja Potrykus (ARG) jako sekretarz konkursu

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs ma charakter otwarty.

fot. na banerze – autorka Justyna Bem, wyróżnienie w kat. Detal Modernizmu GMO 2021.