<< wróć

05.08.21
11. Weekend Architektury w Gdyni, 26-29 sierpnia 2021

11. Weekend Architektury w Gdyni

26-29 sierpnia 2021

Miasto Gdynia zaprasza na  11 edycję Weekendu Architektury, który odbędzie się w dniach 26-29 sierpnia br. Osią narracji tegorocznego festiwalu jest hasło p o k o r a, które odnosi się do potrzeby realizacji wizji zrównoważonego rozwoju miast i globalnej gospodarki – tak w obszarze projektowania architektury, jak i budowania ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu miejsca i otoczenia, a także ustawieniem jak najwyższego progu odpowiedzialności społecznej, nieraz kosztem efektów wizerunkowych czy merkantylnych.

Na drugim biegunie pojawią się zagadnienia odwołujące się do historii, dziedzictwa – wielopokoleniowego DNA współczesnych miast, w tym zdolności do wyciągania lekcji z przeszłości, zarówno w obszarze czerpania ze sprawdzonych, dobrych wzorców, jak i w celu unikania starych błędów oraz potencjalnych porażek. 

Formuła programu 11 Weekendu Architektury obejmuje kilkadziesiąt propozycji wydarzeń skierowanych do miłośników współczesnej architektury. Będą wśród nich ARCHI Prelekcje, otwarte pokazy filmowe (ARCHI Film), spotkania z architektami (ARCHI Spot), autorami książek (ARCHI Book), foto-spacery, ARCHI Spacery, a także wystawy przygotowane na styku architektury, fotografii oraz przemysłów kreatywnych.

Gośćmi-prelegentami tegorocznego festiwalu będą znani architekci oraz badacze architektury, w tym:

Szymon Wojciechowski i Dżafar Bajraszewski (APA Wojciechowski), Małgorzata Pizio i Antoni Domicz (M. i A. Domicz – Pracownia Architektury); dr hab. Mariusz Twardowski (prof. Politechniki Krakowskiej), Marlena Wolnik (MWArchitekci), Paweł Paradowski, Przemysław Kokot (ZOA Architekci), Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka (MiastoPracownia), dr Justyna Borucka, Stanisław Dopierała, dr Marek Gawdzik (Politechnika Gdańska), Zbigniew Reszka, Michał Baryżewski (ARCHDeco), Dorota Sibińska, Filip Domaszczyński (XYStudio), dr hab. Michał Stangel (Politechnika Śląska), dr hab. Jacek Friedrich oraz dr Hubert Bilewicz (Uniwersytet Gdański), dr hab. Gabriela Świtek (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Tomasz Wagner, dr Ryszard Nakonieczny (Politechnika Śląska); Dorota Rychlak-Leśniak (kwartalnik Autoportret), Bianka Witkowska (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni), Iwona Markešić oraz Paulina Szewczyk (Biuro Planowania Przestrzennego w Gdyni), dr hab. Agata Twardoch, dr Artur Tanikowski (NIAiU), Grzegorz Mika, Weronika Szerle.

Głównym Partnerem Strategicznym wydarzenia został ponownie Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, zaś Partnerami strategicznymi festiwalu są: firma VASTintGdyńskie Centrum Filmowe oraz Konsulat Kultury. Wykonawcą i koordynatorem wydarzenia jest Agencja Rozwoju Gdyni. 

więcej informacji na stronie:

https://www.weekendarchitektury.pl/weekend_2021.html