18.02.18
Zgłoś wniosek do Budżetu Obywatelskiego Gdynia 2018

Do 28 lutego można składać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Będzie jeszcze szansa na sprawdzenie poprawności wniosku przed jego złożeniem. 24 lutego odbędzie się ostatni Maraton Pisania Wniosków. 

W 2018 roku gdynianie mogą zdecydować na co przeznaczyć w ramach Budżetu Obywatelskiego niebagatelną kwotę 5 898 400 zł. 

 

Każda z dzielnic otrzymała kwotę w wysokości 100 000 zł, która została powiększona o środki rozdzielone pomiędzy dzielnice proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych). Do tych sum dochodzą jeszcze środki niewykorzystane w poprzednich latach. Najwyższy budżet przypadł dzielnicom Chwarzno-Wiczlino - 473 700 zł oraz Chyloni – 405 300 zł. 

Najdłuższy okres w tegorocznym harmonogramie budżetu zarezerwowany został na weryfikację projektów. Etap ten rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 6 czerwca. Głosowanie na projekty odbędzie się w okresie 18 czerwca – 2 lipca. Zwycięskie projekty poznamy do 9 lipca. 

 

Do 28 lutego zgłaszać można projekty z zakresu rekreacji, ochrony środowiska oraz zieleni, utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwo ruchu na drogach, estetyzacji dzielnic, remontów i przebudowy ulic i  przestrzeni publicznych oraz inwestycji.  

Dla osób, które po raz pierwszy zamierzają zgłosić swój pomysł do budżetu obywatelskiego, organizowane są maratony pisania wniosków. Maratony to okazja do spotkania z innymi autorami, przedyskutowania swoich pomysłów, a może nawet połączenia sił i przygotowania wspólnego projektu. Ostatni mataron odbędzie się 24 lutego w godz. 10-14, Strefa Startup Gdynia, PPNT, al. Zwycięstwa 96/98. 

 

Dokładne informacje o budżecie obywatelskim dostępne są na stronie https://bo.gdynia.pl/