26.02.17
Zgłoś opinię do Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030

Gdynia zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii w sprawie propozycji dokumentu określającego kierunki rozwoju miasta - Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030. Uwagi można przekazywać do 8 marca br.

Projekt Strategii został zamieszczony w internecie na dedykowanej stronie www.2030.gdynia.pl   oraz na stronie miasta www.gdynia.pl   w zakładce „Dla mieszkańców" - Moja Gdynia 2030. Dokument jest także dostępny w Urzędzie Miasta w Wydziale Strategii. Dokument przedstawia wizję miasta w 2030 r. ze wskazaniem, w jaki sposób należy to osiągnąć i przy wykorzystaniu jakich zasobów. Samorząd zdiagnozował najważniejsze wyzwania, przed którymi może stanąć miasto oraz wskazał w jaki sposób im trzeba sprostać.

Obecnie projekt najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju miasta poddawany jest konsultacjom społecznym. Mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się i przekazania swojej opinii, a przez to włączenia się w proces kształtowania przyszłości miasta.

Uwagi i opinie do Strategii można zgłaszać na trzy sposoby:

  •         wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl ,
  •         wysyłając formularz konsultacyjny na adres e-mail wydz.strategii@gdynia.pl lub pocztą na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
  •         wrzucając formularz do skrzynki ustawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub bezpośrednio w Wydziale Strategii UM Gdyni.Wszystkich mieszkańców zainteresowanym przyszłością Gdyni miasto zaprasza na spotkanie konsultacyjne 27 lutego 2017 r. w godzinach 17.00-19.00 w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30). 2 marca 2017 r., w tym samym miejscu, zaplanowano spotkanie z podmiotami gospodarczymi.