24.02.11
Zapraszamy na wykład Marcina Frybesa "Muzea migracji na świecie – doświadczenie francuskiego Narodowego Muzeum Historii Imigracji w Paryżu"

Zespół projektowy Muzeum Emigracji oraz Muzeum Miasta Gdyni serdecznie zapraszają na wykład Marcina Frybesa pt.

„Muzea migracji na świecie – doświadczenie francuskiego Narodowego Muzeum Historii Imigracji w Paryżu”

 Marcin Frybes – matematyk, dziennikarz, socjolog, specjalista od
ruchów społecznych, współpracujący od kilku lat z paryskim
Muzeum nad opracowaniem ekspozycji polskiej.
Główny specjalista w Instytucie Adama Mickiewicza – kierownik
szeregu projektów m. in. w zakresie promocji polskiego dziedzictwa naukowego, intelektualnego i politycznego, publikacji i konferencji historycznych. Członek Instytutu badawczego francuskiej akademii nauk CADISEHESS w Paryżu (Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznych), wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie. Członek m.in. polskiego PEN-Clubu i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Od 25 lat zajmuje się szczególnie promocją idei Solidarności w Europie i świecie. Od sierpnia 1980 był pierwszym przewodniczącym Samorządu Studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Po internowaniu wyjechał do Francji, gdzie w 1984 roku obronił na paryskiej prestiżowej uczelni (EHESS) pracę podyplomową: "Solidarność": doświadczenia i nadzieje. Działał aktywnie w środowisku polskiej emigracji we Francji, organizował pomoc dla Polski, współpracował z francuskimi związkami zawodowymi i organizował międzynarodowe badania naukowe fenomenu Solidarności i etosu polskiej emigracji. Jest autorem lub współautorem 10 pozycji książkowych, ponad 200 artykułów, organizatorem kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz zespołów badawczych – w większości poświęconych tej tematyce.
Wykład odbędzie się 3 marca 2011 o godz. 17 w siedzibie MMG przy ul. Zawiszy Czarnego 1.