28.08.20
X Weekend Architektury w Gdyni

"Weekend Architektury" w Gdyni już od pierwszej swojej edycji jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich osób zainteresowanych architekturą współczesną oraz problematyką rozwoju miast. Wydarzenie z roku na rok pozyskuje nowych uczestników, a także stwarza możliwość kreatywnego włączenia się do formuły („open source") grupom twórców, młodych projektantów, a także doświadczonych architektów. Coraz ważniejszym punktem wydarzenia stają się panele dyskusyjne oraz warsztaty tematyczne.

Osią narracji tegorocznego festiwalu jest hasło „antycypacja", w tym wskazanie na rolę, potrzebę przewidywania i coraz szybszego dostosowywania się do oczekiwań społecznych. Istnieje wyraźna potrzeba głębokich dyskusji o tym, w jaki sposób architekci i urbaniści mają zamiar odpowiedzieć na czekające nas wyzwania globalne.

Jednym z najbardziej nurtujących nas problemów jest też ciągły deficyt mieszkań w centrach miast, skutkujący wykluczeniem społecznym i kulturalnym. Kolejnym wyzwaniem są kwestie proekologiczne (w tym redukcji emisji CO2 oraz oszczędności energetycznej), a także potrzeba projektowania „z wizją", uwzględniając m.in. coraz bardziej realne zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia. W tym roku pojawił się kolejny istotny czynnik – „odporność” na pandemie. Trudno bezrefleksyjnie, spontanicznie, bez różnych przygotowanych scenariuszy działań, wkraczać w kolejne dekady nowego millenium.

X Weekend Architektury w Gdyni
Data:  27-30 sierpnia 2020
Hasło wydarzenia:     A N T Y C Y P A C J A
Realizacja:  Agencja Rozwoju Gdyni (w imieniu Miasta Gdyni)
Kuratorzy festiwalu: Małgorzata Jędrzejczyk oraz Michał Stangel

Wstęp na wszystkie atrakcje festiwalu jest bezpłatny!

Cele:

  • Edukacja oraz popularyzacja istotnych doświadczeń oraz najnowszej wiedzy w obszarze architektury, projektowania  oraz rozwoju miast.

 

  • Stworzenie wszechstronnej i efektywnej platformy do dyskusji na temat wizji rozwoju współczesnej architektury oraz zagadnień związanych z ochroną jej dziedzictwa.

Główne komponenty wydarzenia:

 

  • 28-30 sierpnia - Archi Prelekcje: 3-dniowy program prelekcji i wykładów toczących się wokół tematyki miasta, współczesnej architektury, w tym oczekiwanych zmian oraz historii modernizmu

 

  • 28-29 sierpnia - Archi Debaty: dwie debaty tematyczne, poświęcone miastom oraz architekturze współczesnej
  • 27-30 sierpnia - Blok Archi Film: program pięciu obrazów dokumentalnych o tematyce miejsko-społecznej oraz architektonicznej.

 

  • 27-30 sierpnia:  Archi Spacery: program specjalnych, festiwalowych Spacerów Architektonicznych, w tym premiery nowych tras Gdyńskiego Szlaku Modernizmu oraz autorskie oprowadzanie przez architektów z pracowni Arch Deco.

 

  • 27 sierpnia - "Foto Dzień" - spektrum propozycji dla pasjonatów fotografii architektonicznej, w tym gdyńskiego modernizmu (wystawy, Foto-Spacer, wernisaż konkursu, wieczorne Foto-Projekcje)

 

  • 27 - 30 sierpnia  - Wystawy Festiwalowe - specjalnie przygotowane na 10. edycję Weekendu Architektury, dostępne praktycznie od pierwszego dnia, aż do zamknięcia Festiwalu.

Na archi prelekcje, spacery, filmy i warsztaty obowiązują zapisy. Zestawienie wszystkich tutaj:

https://app.evenea.pl/organizator/agencja-rozwoju-gdyni-sp-z-oo-281744?fbclid=IwAR0lxRs5wLkT4PgCuQc-NOqNRAPLobmVTyZ5i6pCB_NcFtDqZA_sOLZHvFY

Miejsca: 
Konsulat Kultury, Gdyńskie Centrum Filmowe, Muzuem Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, dawne Kino Goplana, Gdyński Szlak Modernizmu, InfoBox, Kawiarnia TŁOK, nowe obiekty/w budowie, waterfront, punkty widokowe, muzea, galerie

Program wydarzenia i szczegóły:

https://www.weekendarchitektury.pl/fileadmin/files/program_weeend_architektury_2020.pdf

oraz

www.weekendarchitektury.pl

Fb/ modernizm gdyni

Główny partner strategiczny: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Partnerzy: Gdyńskie Centrum Filmowe, WASTINT, Muzeum Marynarki Wojennej, Pilecki Institut, Muzeum Miasta Gdyni, Wytwórnia Studniak, dawne Kino Goplana, UrbanLab, Excercising

Partnerzy medialni: Architektura Murator, Architektura Murator, Magazyn Maista, Trójmiasto.pl, Urbnews.pl, Sztuka Architektury, Prestiż Magazyn Trójmiejski, Kwartalnik Linia, Radio Gdańsk, Architekci.pl, Tricity News