28.04.09
Wymiana doświadczeń i kooperacja Agencji Rozwoju Gdyni z Lubelską Fundacją Kultury

Uzgodniliśmy wolę podpisania listu intencyjnego o współpracy oraz przygotowanie wspólnej oferty szkoleń w zakresie marketingu, zarządzania i strategii budowania klastrów kultury.
Lubelska Fundacja Kultury zbudowała i zarządza z dużym sukcesem jedynym do tej pory klasterem kultury w Polsce.