30.09.13
UWAGA KONKURS Gdyńskiego Szlaku Modernizmu - "Kreacje - realizacje - współczesne inspiracje modernizmem"

"Kreacje - realizacje - współczesne inspiracje modernizmem"

To tytuł konkursu, organizowanego w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu, którego celem jest promocja polskiego sektora przemysłów kreatywnych, w tym w szczególności pracowni architektonicznych oraz projektantów wnętrz, nawiązujących w swojej pracy twórczej do historycznego wzornictwa z okresu I połowy XX w.

 

  • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie projektu koncepcyjnego powstałego najpóźniej w okresie ostatnich dwóch lat lub prezentacji projektu wdrożonego w ostatnich dwóch latach, w obszarze wzornictwa przemysłowego (pamiątki, przedmioty użytkowe, meble, opakowania), architektury (mała architektura, projekty budynków, architektura wnętrz) oraz projektów graficznych wykonanych dla celów popularyzowania modernizmu (np. wydawnictwa, katalogi, pamiątki, fonty, okładki książek, ilustracje do magazynów kolorowych, grafika plakatów)
  • Uczestnik konkursu w terminie do 30 października (decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora) zobowiązany jest przesłać (możliwe przesłanie projektów on-line via www.wetransfer.com) lub osobiście dostarczyć minimum 2 plansze z wizualizacjami projektu lub fotografiami wdrożonej realizacji z okresu ostatnich dwóch lat oraz opisem idei koncepcji oraz notką biograficzną -samego autora lub autorów projektu lub realizacji. 
  • Uczestnik konkursu powinien dostarczyć także wypełnioną, podpisaną kartę zgłoszeniową - najpóźniej do 30 października. 

Podsumowaniem konkursu, będzie zarówno wystawa prac nagrodzonych oraz wyróżnionych, jak i akcja promocyjna zgłoszonych idei, koncepcji, w tym podkreślenie współczesnego potencjału, kreatywności przedstawicieli gdyńskiego, trójmiejskiego oraz polskiego sektora przemysłów kreatywnych. 

 

P1.  Na ocenę prac dodatnio wpływać będzie spełnienie następujących kryteriów:

a)   nawiązanie stylistyczne do koncepcji projektowych modernizmu, w tym m.in. hasła "less is more" - wybitnego architekta i projektanta Miesa van der Rohe

b)  charakter estetyczny projektu - w tym jego potencjał w zakresie promocji, pozytywnej dyferencjacji wizerunkowej

c) nowoczesność, świeżość stylu zaprojektowanych koncepcji

d)  innowacyjność i funkcjonalność - czyli również koncepcje użytkowe

 

Szczegóły konkursu w regulaminie, który można pobrać na pod linkiem:

http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html