17.11.10
Szlak Modernizmu w Gdyni - prace do 30.XI.2010

Agencja Rozwoju Gdyni, wspólnie z Partnerami i specjalistami, na zlecenie Referatu Turystyki Miasta Gdyni, opracowuje szereg elementów służących wdrożeniu Szlaku Modernizmu w Gdyni, w tym m.in.:

-oferta turystyczna dla grup

-atrakcje turystyczne na szlaku

-pamiątki

-gra miejska

-integracja działań informacyjno-promocyjnych

-mapy szlaku

-system oznakowania

-system promocji

-program"otwarte domy-otwarty styl"

Całość prac prowadzonych przez Agencję Rozwoju Gdyni w temacie Szlaku Modernizmu w Gdyni ukończona zostanie w terminie do 30 listopada 2010 r.