04.06.12
Szkolenia dedykowane dla przewodników w ramach projektu LEGENDA MORSKA GDYNI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I części szkoleń dot. projektu turystycznego  Legenda Morska Gdyni. Szkolenia są dedykowane dla przewodników turystycznych,  przodowników PTTK oraz innych stowarzyszeń/NGO-sów turystyczno-krajoznawczych. Niniejszy projekt jest flagowym przedsięwzięciem Miasta Gdyni, realizującym strategię rozwoju turystyki Miasta Gdyni, a także budującym atrakcyjną i unikalną tożsamość marki.

„Legenda Morska Gdyni” –>to w założeniu flagowy okręt turystyki gdyńskiej, a także prestiżowa marka, pozycjonująca Gdynię w wąskim gronie europejskich miast portowych, których geneza powstania oraz historyczne losy, były ściśle sprzęgnięte z morzem oraz flotą i gospodarską morską. 

 

Cele szkoleń:

  • Zapoznanie z ideą projektu od strony zarówno merytorycznej (główne wątki historyczne, wyróżniki, atrakcje, ścieżka Legendy), jak i marketingowej (system identyfikacji wizualnej, planowane działania i akcje promujące markę, segmenty docelowe itp.)
  • Edukacja - podniesienie wiedzy przewodników oraz przodowników turystycznych, w zakresie najważniejszych zagadnień budujących markę, tożsamość Legendy Morskiej Gdyni, w tym komunikatów, obietnic istotnych dla docelowego segmentu turystów. 
  • Określenie możliwości zbudowania platformy współpracy, wymiany doświadczeń w obszarze kontaktu z turystami.

 

Ramowy program szkolenia:

  • Przedstawienie i omówienie głównych wątków narracyjnych Legendy Morskiej Gdyni
  • Elementy wsparcia marketingowego projektu – informacje użyteczne dla szkolących, skąd czerpać informacje, w tym kalendarz wydarzeń, galerie, strona internetowa, folder, pamiątki itp.
  • Proponowana ścieżka – omówienie koncepcji podstawowej trasy dla oprowadzania turystów, gości, czy jako element wzbogacający typową trasę gdyńską
  • Wybrane driver-y produktu – ciekawostki, „smaczki”, czyli jak uwiarygodnić markę, wzbogacić jej osobowość, w tym wzbudzić długotrwałe zainteresowanie odbiorcy, także chęć powrotu do Gdyni.
  • Konkursy i specjalne atrakcje na Szlaku – informacje, które mogą być użyteczne dla turysty np. komiks Legendy Morskiej, Gra Miejska, Kalendarz Legendy Morskiej, konkursy fotograficzne i plastyczne.

 

Rejestracja zgłoszeń: projekty@arg.gdynia.pl, jacek.debis@arg.gdynia.pl lub fax’em (58 620 19 20). W tytule prosimy dopisać – Szkolenie Legenda Morska Gdyni. Oficjalna rejestracja trwa do 5 czerwca do godziny 16:00. 

Certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przyznany po zakończeniu II części szkolenia – terenowej, a także zdaniu testu kończącego oba szkolenia. Przewidywany termin drugiej części to 28 lub 29 czerwca.

 

UWAGA:

 

W związku z nałożeniem terminu szkolenia, na datę ważnego spotkania Koła przewodników przy PTTK o. Morski w Gdyni, został ustalony dodatkowy, specjalny termin szkolenia dla członków Koła Przewodników Turystycznych przy PTTK o. Morski w Gdyni – 27.06.2012 r.

Szczegóły zostaną podane do wiadomości członków, przez prezesa Koła Przewodników, Pana Jarosława Kaczmarczyka.