21.04.10
Projekt szkoleniowy „Już dziś nastaw się na sukces – EURO 2012 – nasze kwalifikacje, nasza wygrana” rusza w maju 2010 r. Trójmiasto

Projekt szkoleniowy pt. „Już dziś nastaw się na sukces – EURO 2012 – nasze kwalifikacje, nasza wygrana” w ramach PO KL działanie 8.1.1. - „Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Gdyni we współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, która jest liderem projektu.

Agencja Rozwoju Gdyni będzie odpowiadała za blok szkoleń w obszarze marketingu i marki miejsc, którego bezpośrednia idea i kompetencje merytoryczne są silnie powiązane z projektem i ofertą Akademii Marki Miejsc.

Celem głównym projektu jest przeszkolenie 556 osób dorosłych zatrudnionych w środowisku około turystycznym, zamieszkałych w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy, w czasie wolnym od pracy (głównie w systemie weekendowym) zainteresowane są nabyciem nowych umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem wcześniej nabytych kwalifikacji.

„Już dziś nastaw się na sukces – EURO 2012 – nasze kwalifikacje, nasza wygrana” ma także na celu przygotować regionalne kadry środowiska i branży turystycznej do obsługi bezpośredniej i pośredniej klientów w kontekście EURO 2012.

Pozostałe zadania projektu szkoleniowego to:

podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych osób zatrudnionych w woj. pomorskim w profesjach dynamicznie rozwijających się;

zwiększenie samooceny i motywacji do działania w celu osiągnięcia samorealizacji i awansu zawodowego;

niwelowanie dysproporcji w strukturze zatrudnienia kobiet i mężczyzn poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych kobiet i ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez preferencyjny ich udział w szkoleniach, które zwiększają możliwości awansu i objęcie stanowisk kadry zarządzającej i kierowniczej właśnie przez kobiety.

W maju 2010 roku Agencja Rozwoju Gdyni rozpocznie rekrutację na pierwsze z planowanych w czerwcu szkoleń, więcej informacji wkrótce na naszej stronie internetowej.