19.07.11
"Polskie wyspy na rumuńskiej Bukowinie"

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotograficzną będącą plonem wyjazdu ekipy projektu Muzeum  Emigracji  do polonijnych skupisk na rumuńskiej Bukowinie (otwarcie 21 lipca).

Bukowina – ta dzisiaj podzielona między Ukrainę i Rumunię karpacka  kraina –już od końca XVIII wieku była celem emigracji ludności polskiej z małopolsko-galicyjskich zakątków habsburskiej monarchii.
Górale Czadeccy zasiedlali bukowińskie wioski w poszukiwaniu pracy przy wyrębie lasów oraz pracy na roli i hodowli zwierząt. Górnicy solni z Bochni oraz Wieliczki przyjeżdżali do pracy w kopalniach soli. Klęski naturalne przygnały tutaj wychodźców z Rzeszowszczyzny.
Według spisu powszechnego z 2002 roku, Polaków na Bukowinie żyje trzy i pół tysiąca, ale Związek Polaków w Rumunii potraja te liczbę.

 Bliska, ale mało znana – tak określić można polską społeczność Bukowiny. To prawdziwy fenomen – czysto polskie wsie, o głęboko zakorzenionym poczuciu polskiej tożsamości, zachowanych  tradycjach, języku, mocnej katolickiej wierze. Prawdziwe polskie wyspy na mapie rumuńskiej Bukowiny, krainy wyjątkowej – miejscu harmonijnego przenikania się wielu kultur i narodowych tradycji.

 Fotografie autorstwa Przemysława Kozłowskiego oraz nagrania video Aleksandry Widuto, realizacja Aleksander Gosk - przybliżą życie potomków polskich emigrantów na rumuńskiej Bukowinie. 

 "Polskie wyspy na rumuńskiej Bukowinie" – wystawę, której otwarcie nastąpi 21 lipca o godz. 17.00, oglądać będzie można w siedzibie Miejskiej Informacji w Gdyni ul. 10 Lutego 24 do 15 sierpnia.