19.01.18
Park Centralny - ogłoszenie wyników konkursu

Do udziału w konkursie zostały zgłoszone trzy prace. Sąd konkursowy przyznał I nagrodę projektowi biura architektonicznego Arch-Deco (30 tys. oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach na przygotowanie dokumentacji projektowej).

II nagrody nie przyznano, zaś III nagroda przypadła (15 tys. złotych) otrzymał projekt Biura Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska. 

Geneza konkursu na Park Centralny (www.gdynia.pl):

Pierwsze informacje o planach powstania nowej, zielonej przestrzeni, przeznaczonej na cele rekreacji i wypoczynku pomiędzy ulicami Świętojańską i Legionów, pojawiły się w maju 2017 roku. W czerwcu zaproszono mieszkańców do konsultacji wizji Parku Centralnego. Docelowa koncepcja, która wygrała konkurs, ogłoszony przez Agencję Rozwoju Gdyni, uwzględniła większość uwag i propozycji, zgłoszonych przez mieszkańców. Złożono ogółem 253 formularze z uwagami.

Mieszkańcy bardzo pozytywnie odnieśli się do samego pomysłu, podkreślali, że to inwestycja bardzo trafiona i oczekiwana. Wiele wstępnych założeń zostało zmienionych. Okazało się, że gdynianie obawiają się w tym miejscu nadmiaru różnych funkcji na ograniczonej przestrzeni. Podkreślano rolę zieleni i potrzebę stworzenia miejsc wyciszenia nie tylko dla osób starszych, podnoszono brak konieczności budowy pawilonów gastronomicznych, boiska, zbiornika wodnego czy informacji turystycznej. Wskazano, że po drugiej stronie alei Piłsudskiego funkcjonują mniejsze i większe lokale gastronomiczne, a przy III LO znajdują się boiska sportowe. W zamian mieszkańcy zaproponowali ciekawe i użyteczne rozwiązania. Dzięki tym głosom park zostanie poszerzony o przestrzeń pomiędzy ulicami Legionów i Tetmajera. Powstanie tam strefa wyciszona i zacieniona ze stolikami szachowymi, torem do gry w bule, ławeczkami i przysiadakami, alejkami spacerowymi i wybiegiem dla psów. Obecny skatepark zostanie zachowany. W miejscu budynku MDK pojawi się pawilon z toaletami, windą na parking dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami dla obsługi. Boisko z asfaltową bieżnią zostanie zamienione na uniwersalny teren zielony z alejkami, o co też wnioskowali mieszkańcy.

Wybrane opinie oraz komentarze nt. konkursu:

  • Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni - Pierwsze wrażenie jest znakomite. Do koncepcji Parku Centralnego podchodziliśmy z jasno sprecyzowanymi założeniami. Zależało nam, by przestrzeń miejska wzbogaciła się o miejsce, które mieszkańcy będą odwiedzać z przyjemnością. W parku mają złapać chwilę wytchnienia, wypocząć w sposób, który lubią najbardziej: wypić kawę czy pojeździć na rolkach. Gdynia potrzebuje przestrzeni ogólnodostępnej, estetycznej i funkcjonalnej zarazem. Na pierwszy rzut oka przedstawiona koncepcja spełnia te zamierzenia w stu procentach i wkomponowuje się w naszą wizję rozwoju miasta. Dzisiaj zrobiliśmy duży krok w kierunku zrealizowania planów uczynienia Gdyni miastem jeszcze bardziej otwartym na mieszkańców i piękniejszym.
  • Tomasz Janiszewski, sędzia referent komisji konkursowej – Otrzymaliśmy trzy propozycje. Arch-Deco przedstawiło projekt placu, będącego parkiem miejskim z ukrytą architekturą. Koncepcja posiadała wiele szczegółów, detali i informacji, które pomogły nam w podjęciu decyzji. Druga praca Biura Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska zaprezentowała park z widoczną kubaturą. Posiadała wiele ciekawych rozwiązań, jednak ze względu na ilość znajdującej sie w projekcie architektury, postanowiliśmy nagrodzić ją trzecim miejscem. Natomiast trzeci projekt, firmy Integral Projekt z Warszawy, który nie został nagrodzony, postawił na plac miejski, a nie na park centralny. Przed urzędem miasta znalazłby się nie zielony, ale betonowy plac. Praca ta więc nie spełniła oczekiwań zadania konkursowego.
  • Markos Pagudis, prezes Agencji Rozwoju Gdyni, spółki, która na zlecenie miasta zorganizowała i przeprowadziła konkurs – Praca bardzo ciekawa kompozycyjnie, z dobrym podziałem funkcjonalnym stref. Obiekty kubaturowe zaprojektowane zostały z minimalną ingerencją w przestrzeń, we współczesnej stylistyce, a zieleń konsekwentnie podkreśla idee urbanistyczno-architektoniczne.

więcej informacji: 

http://gdynia.pl/co-nowego,2774/wiemy-jak-bedzie-wygladal-park-centralny,516242