12.08.11
Otwarte wydarzenie dla pasjonatów i miłośników architektury, w tym gdyńskiego modernizmu

Weekend Architektury 19-21 sierpnia w Gdyni to kilkanaście otwartych, bezpłatnych wydarzeń kierowanych do miłośników architektury, w tym turystów, mieszkańców metropolii, profesjonalistów i studentów.

Sercem sierpniowego wydarzenia stanie się Śródmieście Gdyni, w tym trasy Gdyńskiego Szlaku Modernizmu (spacery po trasach szlaku, wystawy, konkurs fotograficzny, liczne działania plenerowe).

Zasada „open source” zapewnia udział w wydarzeniu szerokiej grupy Partnerów, w tym instytucji publicznych, biur projektowych, developerów, stowarzyszeń, projektantów wnętrz. Weekend Architektury ma na celu szeroką prezentację zagadnień poświęconych projektowaniu i rozwojowi współczesnych miast, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, planowania przestrzennego, edukacji historycznej oraz marketingu miejsc. Na interesujące wykłady i prezentacje, z udziałem znanych polskich architektów i urbanistów oraz historyków modernizmu, zapraszamy do reprezentacyjnego budynku dawnego Hotelu Riwiera w sąsiedztwie Bulwaru Nadmorskiego. Interesująco zapowiadają się wystawy w plenerze Gdyni, w tym Aleja Miast Bałtyckich czy moduł "Mieszkać w mieście" z wizualizacją obecnie realizowanych projektów mieszkaniowych na terenie Gdyni oraz wizje "Współczesnej Gdyńskiej Kawalerki" - w formie makiet przestrzennych przygotowanych projektantów i architektów wnętrz.

Wystawy, projekcje, strefy i place kreacji, dyskusje i wykłady tematyczne oraz liczne atrakcje przygotowane na obszarze modernistycznego Śródmieścia, to tylko niektóre powody do odwiedzenia, w tym czasie Gdyni. Weekend Architektury jest okazją do promowania nowo otwartego Szlaku Modernizmu w Gdyni oraz planowanych projektów i ostatnich realizacji budowlano-architektonicznych miasta.

  • Motto przewodnie: Człowiek i miasto
  • Cel wydarzenia: Popularyzacja modernizmu oraz zainteresowania architekturą
  • Miejsce: Miasto Gdynia
  • Tematyka wiodące modułów: architektura i przestrzeń miejska, modernizm, architektura w fotografii
  • Czas: 19-21 sierpień (wydarzenie cykliczne - raz w roku)
  • Uczestnicy: mieszkańcy metropolii, turyści, studenci, NGO-sy, biznes prywatny (developerzy, instytucje)
  • Główny organizator: Agencja Rozwoju Gdyni    
  • Patron i sponsor wydarzenia: Miasto Gdynia
  • Organizatorzy wspierający: Formuła Open Source – otwartość na Projekty partnerskie

 więcej informacji: podstrona weekend architektury