zdjęcia archiwalne Urzędu Miasta Gdyni

17.11.10
Muzeum Emigracji ul. POLSKA 1 w Gdyni

Obecnie trwają prace nad opracowaniem założeń programu ekspozycyjno-badawczego oraz rozwiązań prawno-oragnizacyjnych w zakresie wdrożenia idei budowy Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni.


Agencja Rozwoju Gdyni prowadzi prace w zakresie budowy koncepcji programowej i wystawienniczej Muzeum, opracowuje szczegółową strategię prawno-organizacyjno-finansową oraz tworzy harmonogram prac, jakie muszą być wykonane do uruchomienia Muzeum Emigracji.

Całość prac prowadzona jest w ścisłej wspólpracy z Zarządem Portu Gdynia, Wydziałem Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, Wydziałem Budynków i Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Gdyni.