31.07.09
Modernizm Gdyni atrakcyjny dla turysty

Modernizm Gdyni, w tym jego rola w budowaniu wizerunku miasta oraz konkurencyjnej oferty turystyki miejskiej kulturowej, był przewodnim tematem naszego spotkania z miejskim konserwatorem zabytków dr  inż.  arch. Robertem Hirshem oraz Panią Anną Barańską. Na 4 piętrze  zabytkowej kamienicy przy ulicy Świętojańskiej 53 mieliśmy okazję do szczerej i bardzo życzliwej rozmowy dotyczącej  już zrealizowanych działań oraz roli jaką może spełnić Agencja w propagowaniu gdyńskiego modernizmu oraz rozwijaniu atrakcyjnych rynkowo produktów i ofert turystycznych. Byliśmy pod wrażeniem wielkiej pracy jaka już została wykonana w obszarze m.in. komunikacji i promocji wewnętrznej oraz integracji środowisk naukowych z Polski i zagranicy wokół tematyki modernizmu. Oprócz biura miejskiego konserwatora zabytków, w bezpośrednią promocję modernizmu gdyńskiego bardzo silnie angażuje się także m.in. Biuro Prezydenta, referat ds. turystyki czy Towarzystwo Miłośników Gdyni. Bardzo ważną rolę pełni współpraca z innymi ośrodkami miejskimi z Polski, w tym m.in. z Katowicami, Wrocławiem, Poznaniem, Warszawą, Łodzią czy Wejherowem.  Dzięki wrześniowej konferencji poświęconej modernizmowi, w Gdyni będzie istniała możliwość  zapoznania się z doświadczeniami kilku miast w Europie, w tym Berlina, którego sześć modernistycznych osiedli mieszkaniowych z lat 1913-1934 zostało wpisanych w 2008 roku  na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Gdynia ma ambicje zbudowania silnego ośrodka naukowego i badań wokół modernizmu, angażującego inne ośrodki z Polski i Europy. Budowanie atrakcyjnej, przystępnej dla większości odwiedzających miasto turystów oferty zwiedzania modernistycznej Gdyni, to temat synergiczny do naukowych ambicji, silnie kreujący europejską markę architektury miasta „miasta z morza i marzeń”.

Serdecznie zapraszamy do naszej galerii do obejrzenia tylko fragmentu uroków modernistycznej  Gdyni  arg.gdynia.pl/galeria/szlak_modernizmu.html