08.10.13
Międzynarodowe Forum Gospodarcze już 11 października!

Przed nami trzynasta już edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni. Tegoroczne wydarzenie to trzy panele tematyczne, dyskusja z udziałem Gości Specjalnych oraz liczne atrakcje towarzyszące. Forum 2013 silnie nawiąże także do swoich korzeni, wywodzących się z inwestycji i gospodarki morskiej.

 

Dyskusje panelowe gdyńskiego Forum odbędą się w ramach trzech konferencji: Gospodarka Morska, Lotniska Regionalne oraz Przekształcenia Terenów Poportowych i Postoczniowych.

Tematyka tegorocznego Panelu Gospodarka Morska jest próbą pokazania wybranych czynników i oddziaływań zewnętrznych, mających istotny wpływ na rozwój gospodarki morskiej w Polsce, ze wskazaniem na działania legislacyjne kreowane na poziomie Unii Europejskiej. Gościem specjalnym konferencji będzie wybitny polski ekonomista - profesor Dariusz Filar.

Panel Lotniska Regionalne stanowić będzie sumę doświadczeń portów lotniczych dotyczących sposobu organizacji lotniska General Aviation, a także procesu funkcjonalnej i przestrzennej ewolucji terminalu pasażerskiego lotniska wraz z zespołem przylegających funkcji okołolotniskowych. Swoimi doświadczeniami podzielą się m.in. Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Marzenna Krefft, Wiceprezes Portu Lotniczego Gdańsk, Mari Peltomaki, Project Manager Aviapolis Development Group. Liderem Panelu został  Grzegorz Sobczak, Redaktor Naczelny Magazynu Lotniczego  „Skrzydlata Polska”.

Ideą Panelu Przekształcenia Terenów Poportowych i Postoczniowych jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie przystosowania tych struktur do rozwijania nowych funkcji i działalności. Kompleksowa obsługa projektu inwestycyjnego, wsparcie dla inwestorów o charakterze pomocy publicznej, biznes SSC i BPO na terenach poprzemysłowych to tylko niektóre z zagadnień  tegorocznej konferencji.

Nowością gdyńskiego Forum będzie debata panelowa z udziałem Gości Specjalnych. Jej liderem został  polski matematyk, polityk, alpinista, poseł do Parlamentu Europejskiego, dwukrotny minister obrony narodowej - dr Janusz Onyszkiewicz. Debata „Znaczenie Morza Bałtyckiego dla gospodarki i obronności państwa polskiego na tle trendów globalnych” odbędzie się o godzinie 15.30, po zakończeniu konferencji tematycznych.

Udział w Forum jest bezpłatny i może w nim wziąć udział każdy, kto zarejestruje się na stronie internetowej wydarzenia: www.forum.gdynia.pl