29.02.16
Międzynarodowa konferencja w Gdyni

Międzynarodowa konferencja poświęcona perspektywom rozwoju przemysłu zdrowia na obszarze Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA odbędzie się 3 marca 2016 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Konferencja "Perspektywy rozwoju przemysłu zdrowia na obszarze Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA" organizowana jest w ramach realizacji Projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu. Wydarzenie to będzie okazją do wymiany doświadczeń na temat trendów rynkowych, doświadczeń międzynarodowych, możliwości oraz warunków koniecznych dla rozwoju przemysłu zdrowia, w tym przede wszystkim turystyki medycznej na obszarze północnych pomorskich gmin.

Elementem dyskusji panelowej ma być tematyka niezbędnych rozwiązań organizacyjnych dla rozwoju turystyki medycznej, rozwiązań wspomagających szeroko zakrojoną współpracę interesariuszy rozwoju przemysłu zdrowia, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz roli administracji szczebla centralnego i samorządowego.

Program konferencji i formularz rejestracyjny dostępne na www.projekt.nordaforum.pl.