07.06.10
Memorandum Gdyni - nie tylko dla inwestorów. Agencja rozpoczęła realizację projektu dla Miasta.

Agencja Rozwoju Gdyni, wraz z Partnerami, rozpoczęła realizację projektu "Memorandum Gdyni", zakładającego opracowanie broszury informacyjno-promocyjnej miasta, dedykowanej głównie dla potencjalnych inwestorów oraz pracodawców. Memorandum zostanie przetłumaczone na język angielski oraz wydane w nakładzie łącznym 3000 egz. W ramach prac nad memorandum, przeprowadzane są analizy potencjału miasta w zakresie kapitału ludzkiego, infrastruktury, przedsiębiorczości, wiodących sektorów, jakości życia, perspektyw miasta itp. Memorandum będzie ważnym narzędziem w pierwszym kontakcie z potencjalnymi inwestorami, ale także miastami partnerskimi, instytucjami i organizacjami gospodarczymi oraz pożytku publicznego. Ponadto opracowanie wskaże na trendy i obszary rozwoju biznesu w mieście, w tym perspektywy rozwoju BPO, ICT, HORECA, przemysłu spotkań czy sektorów kreatywnych.

"Memorandum Gdyni" wskaże również aktualne i perspektywiczne obszary współpracy i kooperacji Gdyni z innymi miastami metropolii oraz Pomorza.