28.06.12
LEGENDA Morska - znaczy Gdynia! Inspirujący projekt turystyczny miasta Gdyni

Legenda Morska Gdyni – to jedna z najważniejszych koncepcji turystycznych Gdyni, którą śmiało możemy określić mianem produktu flagowego miasta, ważnego i prestiżowego także dla regionu Pomorza oraz kulturowej oraz historycznej tożsamości marki Polski. Głównym założeniem projektu jest inteligentne i efektywne zintegrowanie oraz opracowanie wielu opowieści, atrakcji oraz ofert w tematyce morskiej na obszarze miasta Gdyni, a także skuteczne dotarcie do jak najszerszej grupy turystów polskich oraz zagranicznych.

Legendę Morską Gdyni najlepiej opowiada narracja związana z pięcioma głównymi wątkami – Legendą Marynarki Wojennej,  budową miasta i portu, historią polskich transatlantyków, wielkimi rejsami oraz regatami oraz opowieściami o legendarnych postaciach. Wątki poświęcone żegludze handlowej, badaniom morza, marynistyce,  literaturze,  czy działalności stoczniowej, będą stanowiły inspirującą kontynuację  –  dopełnienie opowieści Legendy.

Na wdrożenie projektu składa się wdrożenie koncepcji Szlaku Miejskiego, zintegrowanej oferty turystycznej, platformy współpracy partnerskiej, a także użytecznych dla turystów i partnerów narzędzi np. księgi znaku, dedykowanej strony internetowej, folderu szlaku, pamiątek, projektów oznakowania szlaku w mieście oraz kalendarza wydarzeń. Program produktu Legendy Morskiej Gdyni – to w założeniu projekt o charakterze progresywnym, zakładający m.in.  otwartość na innowacje, angażowanie szerokiej grupy odbiorców, partnerów, a także aktywność w obszarze międzynarodowym. Wdrożenie i koordynacja projektu zostały powierzone w wyniku konkursu Agencji Rozwoju Gdyni.

Już 8 lipca, zapraszamy wszystkich chętnych na inauguracyjny, wspólny spacer trasą Legendy Morskiej Gdyni na obszarze Śródmieścia, wyznaczoną wokół miejsc i punktów opisujących Legendę Morską Gdyni.  Zbiórka o godzinie 15:00 spod Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24.

Zapraszamy także na stronę internetową projektu – www.legendamorska.pl oraz do pierwszej akcji „społeczności morskiej Gdyni” – stworzenia indywidualnego kalendarza Legendy Morskiej.