22.09.14
Kongres Miast Polskich w Wejherowie


Wejherowo będzie miejscem spotkania XII Kongresu Miast Polskich. Tematem tegorocznego spotkania będzie lokalna polityka rozwoju.


Kongres jest debatą o sytuacji polskich miast w różnych dziedzinach ich życia. Tematem przewodnim tegorocznego kongresu jest lokalna polityka rozwoju. Podczas dwudniowego spotkania 25-26 września br. uczestnicy omówią przykłady konsekwentnie realizowanych strategii rozwoju miast, a także zastanowią się nad współczesną rolą muzeów. 


Największe firmy partnerskie miast przedstawią założenia projektu Polskie Miasta Przyszłości. Jest to  innowacyjny i unikalny projekt na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast z wykorzystaniem najnowszych technologii. Otwarta platforma informatyczna oferuje rozwiązania umożliwiające współdziałanie ze sobą systemów w kluczowych obszarach dla życia miasta - transportu, edukacji, kontaktu z mieszkańcami.

Podczas Kongresu nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze dokumenty planistyczne, stanowiące przestrzenne wizje rozwoju miast. Wybór nastąpi spośród dokumentów zgłoszonych przez 26 miast członkowskich.

W drugim dniu przedstawione zostaną propozycje projektów ustaw deregulacyjnych, zwiększających samodzielność miast w realizacji zadań własnych, zwłaszcza w pomocy społecznej i edukacji.