<< wróć

17.06.09
Jak kreować nowe miejsca pracy w Gdyni?

Specjalne spotkanie DGA PBS z Agencją Rozwoju Gdyni poświęcone istotnemu tematowi dla gospodarki miasta. Spotkanie z prezesem A. Głowackim DGA dot możliwości współpracy w zakresie kreowania nowych miejsc pracy w Gdyni.