02.11.10
Gdyński Waterfront - jest już projekt planu zagospodarowania dla obszaru u zbiegu ulic Waszyngtona i Hryniewickiego. W mieście powstanie nowa atrakcyjna przestrzeń miejska na obszarze gdyńskiego waterfronu. Pierwsze wizje zobaczyliśmy podczas X MFG

Projekt Planu został opracowany i przedstawiony przez gdyński zespół urbanistów i architektów z miejskiego Biura Planowania Przestrzennego.
Właścicielem większości terenów w tym kwartale jest szwedzka spółka Gdynia Waterfront, inwestycją zajmowała się także druga spółka Landprop tzw. preinwestor, czyli podmiot wyspecjalizowany w przygotowaniu inwestycji do finalnego procesu inwestorskiego i deweloperskiego. Właścicielem obu Spółek jest szwedzka grupa Inter IKEA, właściciel jednej z najcenniejszych marek handlowych Europy - sieci sklepów IKEA Retail. Dla miasta to teren niezwykle ważny i strategiczny, stanowiący obok molo rybackiego, oraz terenów zwalnianych przez Stocznię Nauta, najbardziej wizerunkową i prestiżową przestrzeń typu waterfront.  Projekt planu zagospodarowania od wielu miesięcy stanowił przedmiot dyskusji, konsultacji oraz rozmaitych opracowań i analiz urbanistyczno-architektonicznych. W ostatnim roku spółka Landprop zatrudniła jedną z najbardziej znanych na świecie firm wyspecjalizowanych w opracowywaniu strategii i planów przestrzennych miast nadmorskich - Gehl Architects z Kopenhagi. Wizję zagospodarowania analizowanego obszaru oraz strategię integrowania miasta z terenami water frontu, firma z Kopenhagi prezentowała oficjalnie po raz pierwszy na panelu przestrzeń miejska w czasie X MFG w Gdyni (organizowanym przez Agencję Rozwoju Gdyni). Koncepcja szwedzko-duńska, precyzyjnie wskazywała na najważniejsze problemy tego terenu oraz optymalne rozwiązania. Integracja terenów nadmorskich, najczęściej poprzemysłowych, z resztą miasta, jest w tego typu realizacjach największym problemem. Przykład osamotnionej pary wież w pobliżu molo rybackiego, stanowi tutaj dobitny przykład tego problemu. Wizja proponowała m.in. stosunkowo intensywną zabudowę pierzejową obiektów mieszkalno-usługowych, zarówno od strony ulicy Waszyngtona jak i Jana Pawła II. Centrum Gemini miało został niejako osłonięte przez tkankę zabudowy typowej dla Śródmieścia. Tym samym nowa tkanka, miała do złudzenia przypominać "typową" część śródmieścia Gdyni, naturalnie integrując się z miastem, a jednocześnie ożywiając senną ulicę Waszyngtona, stanowiącą dzisiaj swoistą granicę czy wręcz barierę w zbliżaniu miasta do zabudowy nadwodnej.

Warto zaznaczyć, że wizja ta korespondowała z koncepcją studia projektowego Fiszer Atelier 41, dot. północnej "twarzy" zespołu Forum Kultury od strony Skweru Kościuszki i Jana Pawła II, gdzie zaprojektowano elewacje fasad nawiązujące do architektury kamienic modernistycznych Śródmieścia.

Wracając do koncepcji Gehl Architects, jej silną stroną była analiza obszarów przyległych, w tym pomysł wzmocnienia roli ulicy Pułaskiego poprzez m.in. ożywienie na niej funkcji handlowych, spędzania czasu wolnego (m.in. otwarcie na handel, usługi gastronomiczne, poszerzone pasaże, odnowione elewacje, ograniczone strefy parkowania).  Sam kwartał ulic (Hryniewieckiego i Waszyngtona) miał przyciągać zarówno powiększonym Multikinem w Centrum Gemini, jak i przyjazną przestrzenią publiczną m.in. szerokim pasem pieszo-rekreacyjnym przy Basenie Prezydenta, a także otwartym i przyjaznym otoczeniu wokół planowanych wysokościowców - biurowca centrali banku oraz obiektu hotelowo-konferencyjnego. W koncepcji zaproponowano także sporo miejsca pod zorganizowaną działalność usługową i handlową. Problem parkowania rozwiązano, zakładając w planie budowę dużego, ogólnodostępnego parkingu podziemnego. Jak proponowana koncepcja wpłynęłaby na osamotnione obecnie wieże Sea Towers oraz jakość życia ich mieszkańców? U podnóża wież powstałaby atrakcyjna, otwarta dzielnica rozrywkowo-handlowo-biurowa, z silnym zapleczem usług hotelarskich oraz rozległą przestrzenią komunikacyjną dedykowaną dla ruchu pieszego. Bez wątpienia byłby to znaczący krok zbliżania do miasta, tych majestatycznych, choć mało przystępnych dla mieszkańców i turystów budynków, stanowiących za to rozpoznawalny i nowoczesny symbol panoramy nadmorskiej miasta.  

Na tej samej konferencji (X Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni), przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego w Gdyni, Pani Iwona Markesic, zaprezentowała zaawansowane koncepcje  zagospodarowania terenów nadmorskich Gdyni, w tym także dla kwartału ulic Waszyngtona i Hryniewickiego. Obie koncepcje - BPP oraz skandynawska, były stosunkowo  zbliżone do siebie, co wskazuje na pozytywny proces konsultacji nad rozwiązaniami dla tych terenów, tak ze strony miasta, jak i inwestora. Najważniejszą różnicą było pozostawienie odsłoniętego terenu od strony Jana Pawła II, czyli wykreśleniu z planu, proponowanej przez Gdynia Waterfront i Gehl Architects zwartej pierzei domów oddzielających Gemini od Skweru Kościuszki. Taka koncepcja znalazła się w przedstawianym niedawno projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tych terenów. Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Pan dr Marek Karzyński nie krył satysfakcji z prezentowanego projektu planu, podkreślając m. in. wyeksponowanie dzięki projektowi zapomnianego zabytku gdyńskiego - przedwojennego krzyża budowniczych portu, ustawionego w Gdyni jeszcze w 1922 r., zaś w 1932 r. przeniesionego na ul. Waszyngtona 38 (przy biurze Naczelnika Budowy Portu). Krzyż posiada znaczenie nie tylko sentymentalne i historyczne, ale także symboliczne dla portu, modlił się przy nim wielokrotnie np. Tadeusz Wenda.

Proces konsultacji i negocjacji z inwestorem szwedzkim i jego duńskimi doradcami, choć momentami trudny, należał do bardzo konstruktywnych i efektywnych.  Prezentowana koncepcja to bez wątpienia ważny krok w ewolucji przedwojennych planów Gdyni, w tym ówczesnej wizji Forum Morskiego. Wielkie, otwarte place przypominające bardziej lotniska w mieście, współcześnie są stopniowo równoważone przez jakościową zabudowę małej architektury oraz ich dostosowanie do współczesnych potrzeb społecznych (m.in. przez węzły piesze, krzyżujące się pasaże, pawilony, czy atrakcje miejskie w postaci rzeźb, interaktywnych instalacji czy nowoczesnych fontann) .

wizualizacje:

od góry 1, 2  Gehl Architects oraz Gdynia Waterfront z materiałów konferencyjnych (X MFG - panel przestrzeń miejska)

3 i 4 od góry - Biuro Planowania Przestrzennego w Gdyni, z materiałów konferencyjnych prezentacji Pani Iwony Markesic  (X MFG - panel przestrzeń miejska)

więcej o projekcie planu w artykułach m.in. Dziennika Bałtyckiego i portalu nasze miasto.pl 

prezentacje z forum, w tym Biura Planowanie Przestrzennego oraz Gdynia Waterfront z przedstawicielem Gehl Architects na stronie forum pod linkami: