10.01.11
Gdyński Biznes Plan wystartował!!!

Jedno z najważniejszych działań miasta w zakresie wspieranie przedsiębiorczości oraz aktywizacji rynku pracy, czyli ludzi młodych z ciekawmy pomysłami na biznes. Należy podkreślić, że Gdyński Biznes Plan stał się wzorcem, inspiracją dla wielu innych samorządów terytorialnych. Poziom konkursu rośnie z roku na rok, podobnie jak atrakcyjność nagród. Agencja Rozwoju Gdyni jest już po raz trzeci Partnerem wydarzenia oraz członkiem jury oceniającej prace (Prezes ARG Pani Anna Somorowska).

Konkurs „Gdyński Biznesplan 2011” adresowany jest – tak jak do tej pory – przede wszystkim do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs ma wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy, pomóc w redukcji stopy bezrobocia.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu IX edycja Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” zostanie przeprowadzona w trzech etapach na terenie Gminy Gdynia w terminie 03.01-31.05.2011 r.W etapie I, w dniach 03.01-31.01.2011 r. uczestnicy konkursu złożą Organizatorowi (tj. Gminie Miasta Gdyni) Formularze Zgłoszeniowe do udziału w Konkursie do pobrania ze strony internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl lub strony miasta www.gdynia.p lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO), Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Uwaga - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego - nie późniejsza niż 31.01.2011 r.
Uwaga - w przypadku wysyłki drogą elektroniczną decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą - nie późniejsza niż 31.01.2011 r., godz. 23.59.

W etapie II, który odbędzie się w dniach 08.02-31.03.2011 r., uczestnicy dostarczają przygotowane biznesplany Organizatorowi tj. Urzędowi Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2011 r.

Etap III przeprowadzony w dniach 08.04-31.05.2011 r. zakończy się uroczystym ogłoszeniem wyników Konkursu, które odbędzie się podczas Gali Finałowej w dniu 31.05.2011 r.

Dla laureatów Konkursu „Gdyński Biznesplan” przewidziano wiele cennych  nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego, m.in. dla zwycięzcy konkursu:

  • 25 tysięcy złotych na rozwój firmy,
  • nieodpłatny udział w podyplomowych studiach menedżerskich „Europejski Model Zarządzania” ,
  • bezpłatny udział w coachingu „Angielski w biznesie z indywidualnym trenerem”.

więcej informacji na stronie miasta Gdyni.