20.03.17
Gdynia pisze wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Od 17 marca trwa składanie wniosków do gdyńskiego budżetu obywatelskiego. Do końca miesiąca w dzielnicach będą odbywały się spotkania informacyjne. Organizowane będą również maratony pisania wniosków.


Przyjmowanie wniosków do czwartego gdyńskiego budżetu obywatelskiego potrwa do 14 kwietnia 2017. Wybrane przez siebie projekty będzie można wybierać miedzy 18 września a 2 października 2017.
Na tegoroczny budżet obywatelski samorząd przeznaczył 5 310 198 zł. Każda dzielnica otrzymuje 60 000 zł stawki bazowej. Ta kwota zostanie powiększona o kwotę podstawową BO dzieloną proporcjonalnie do liczby mieszkańców.


Jakie projekty można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego:


1.   projekty wpływające na poprawę ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia,
2.   projekty związane z rekreacją,
3.   propozycje zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji,
4.    propozycje działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków.

Każde z planowanych przedsięwzięć musi spełniać warunek ogólnodostępności, a wartość jednego projektu nie może przekroczyć środków BO przeznaczonych na dzielnicę, której on dotyczy. Na terenach administrowanych przez podmioty publiczne realizowane mogą być wyłącznie projekty z zakresu ładu przestrzennego i rekreacji, spełniające wymóg ogólnodostępności.
Nie można zgłaszać projektów zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, ani sprzecznych z działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach.

 

Jak składać wnioski:


1. w formie elektronicznej, za pomocą formularza na stronie bo.gdynia.pl lub pocztą elektroniczną na adres bo@gdynia.pl
2. osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni oraz w siedzibach rad dzielnic
3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Projekt - Budżet Obywatelski". O przyjęciu wniosku decyduje data doręczenia.

Dla dzielnicy, która odnotuje najwyższą frekwencję podczas głosowania na projekty BO, miasto przygotowało specjalną nagrodę.
- W nagrodę do realizacji będzie można zakwalifikować dodatkowy wniosek w takiej dzielnicy – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. -  To zwiększy kwotę BO, a jej wartość będzie równa kalkulacji projektu bonusowego.

Informacje dot. Budżetu Obywatelskiego - https://bo.gdynia.pl/