<< wróć

18.05.16
Forum Kultury powraca do nazwy Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Informujemy, że  Forum Kultury spółka z o.o., która w 2015 roku wchłonęła spółkę Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o, wraca do starej nazwy. Jest to realizacja zapowiedzi z momentu połączenia obu spółek. Zmiana weszła w życie od 29 kwietnia 2016 r. Forma prawna ARG pozostała bez zmian, nadal to spółka z o.o, w której Gmina Miasta Gdynia posiada 100% udziałów. Nowa nazwa jest już wprowadzona w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Zmiana została podyktowana planami rozwojowymi spółki. Zakładają one położenie większego nacisku na aktywizację gospodarczą, kreowanie nowych miejsc pracy, promocję oraz prowadzenie innej działalności, ważnej dla rozwoju Miasta Gdyni. Wszystkie te działania będą wynikały z opracowywanej Strategii Rozwoju Miasta Gdyni oraz z innych dokumentów o charakterze strategicznym lub programowym. Spółka będzie realizować też zadania na zlecenie, czyli działalność komercyjną.

Nazwa -  Agencja Rozwoju Gdyni -  wydaje się bardziej uniwersalna i obszerna i nawiązuje bezpośrednio do prowadzonej działalności. 
Siedziba, numery kont i inne dane formalne nie ulegają zmianie. Spółką kieruje dotychczasowy prezes pan Markos Pagudis