08.05.09
Droga do strategicznego partnerstwa z Polską Izbą Turystyki w Warszawie

Omawiane były m.in. kwestie dot. wspólnych projektów składanych do UE (POKL) oraz uczestnictwa PIT �?? jako patrona honorowego IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni. Współdziałanie z Polską Izbą Turystyki, przy określonych projektach, traktujemy jako ważny element budowania stałego, strategicznego partnerstwa z najważniejszą organizacją reprezentującą podmioty branży turystycznej w Polsce.