29.05.17
3 czerwca, 11:00, Spacer architektoniczny z prelekcją po dzielnicy Witomino

Spacer architektoniczny po Witominie 

w cyklu Archi Spacery z Prelekcją

Miasto Gdynia zaprasza na sobotnie wydarzenie Gdyńskiego Szlaku Modernizmu "Archi Spacer z Prelekcją". 
• 3 czerwca, sobota godz. 11:00 (ok. 2,5 h)
• Start spaceru Centrum Witawa, ul. Wielkokacka 2.

Spacery organizowane w ramach projektu Gdyńskiego Szlaku Modernizmu mają na celu przybliżenie historii dzielnicy oraz jej walorów architektonicznych, w tym znikającego dziedzictwa Towarzystwa Budowy Osiedli. Parcelowało ono i zabudowywało Działki Leśne, Redłowo i właśnie Witomino, które projektowano jako osiedle "ogrodniczo-hodowlane", z przydomowymi ogródkami służącymi drobnym uprawom. Ten ważny społecznie aspekt budownictwa szedł w parze z interesującymi projektami budowlanymi, wykonywanymi przez kilku świetnych gdyńskich architektów. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania charakterystycznych realizacji TBO w terenie, w stanie obecnym, jak również porównać je z planami ujętymi w materiałach archiwalnych, udostępnionych w formie krótkiej prezentacji na trasie. W ramach wydarzenia, zostanie przeprowadzona także krótka prelekcja (ok. 30-40 min), z wykorzystaniem m.in. archiwalnych fotografii, map oraz planów dzielnicy oraz wybranych budynków. 

• Spacer jest otwarty - nie biletowany. 
Uczestnicy otrzymają bezpłatnie mapki z trasą spaceru oraz pamiątkę Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
• Prowadzenie Weronika Szerle (historyczka sztuki, kuratorka wystaw,  badaczka TBO gdyńskich)
• Opracowanie i koordynacja spacerów: Agencja Rozwoju Gdyni

www.modernizmgdyni.pl

www.facebook.com/events/300356523754127