27.04.09
Prezentacja pomysłu promocji miasta - koncepcji pt. "inwazja Gdyni na Warszawę"

Na spotkaniu uzgodniono rozpoczęcie wspólnych prac z Miastem dot. organizacji konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej, w tym promocji 12 największych imprez kulturalnych i sportowych w sezonie letnim, z których 9 znajdzie się na billboardach kampanii Gdyni w dużych miastach Polski pt. ??Wiejjj do Gdyni?.